P Sweezy

Texter av Paul M Sweezy

En avgörande skillnad mellan kapitalism och socialism. Artikel från 1953.

Socialismen på Kuba, tillsammans med Leo Huberman.

Trikontinental-konferensen och efteråt, tillsamman med Leo Huberman. Artikel från 1966 som analyserar den första Trikontinental-konferensen som hölls i Havanna.

Socialkapitalismen, tillsammans med Bettelheim, m fl.

Monopolkapitalet, tillsammans med Baran. En "klassisk" bok om den moderna kapitalismen, skriven 1966. Rikligt med exempel huvudsakligen från USA (inte bara ekonomiska, utan även politiska och sociala förhållanden).

Imperialismen. Utdrag ur Sweezys bok Teorin för den kapitalistiska utvecklingen.

Sovjetsamhällets karaktär. Artikel där Sweezy diskuterar Sovjets karaktär med utgångspunkt från kritiska synpunkter på Charles Bettelheims stora arbete "Klasstriderna i Sovjetunionen..."

Finns det en härskande klass i Sovjetunionen? (1978). Under 1970- och 1980-talen diskuterades Sovjetunionens klasskaraktär flitigt. En av de som bidrog med flera inlägg i den debatten var den amerikanske marxistiska ekonomen Sweezy.

Intervju med Paul M Sweezy (från 1987). Intressant intervju med den marxistiske ekonomen (som även var en av tidskriften Monthly Reviews grundare). Bl a ser han tillbaka självkritiskt på sin tidigare alltför okritiska hållning till maoismen.

Om tidskriften Monthly Review i historiskt perspektiv. Sweezy var en av grundarna till tidskriften, som fortfarande kommer ut.

Fallet Chile. Om möjligheten av en fredlig övergång till socialismen, av Brun, Hersch, Lohmann (red). Med texter av Salvador Allende, Paul M. Sweezy, Harry Magdoff m fl.

Paul Sweezy vs Maurice Dobb: Debatt om övergången från feodalism till kapitalism. Detta meningsutbyte ingår i en mer omfattande debatt som fördes med början 1950 och framåt.Huvudmeny