Zetkin

Clara Zetkin var en framstående förespråkare för kvinnors rättigheter i början av 1900-talet.

Clara Zetkin, av A Hagström.

Samtal med Lenin om kvinnofrågan. (Utdrag ur "Minnen av Lenin".)

Riktlinjer för den kommunistiska kvinnorörelsen (teser som Clara Zetkin skrev till Kommunistiska internationalens andra kongress 1920).

Företal till ryska upplagan av "Riktlinjer för internationell kommunistisk kvinnorörelse". Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (nr 5 1921).

Minnen av Lenin. Bok från 1925 där Zetkin berättar om sina möten med Lenin. Behandlar bl a kvinnofrågan och upproret i Tyskland 1920.

Flammande järtecken. Artikel från 1921 om den revolutionära rörelsen i Tyskland.

Den internationella kommunistiska kvinnodagen. Denna artikel skrev Zetkin inför den internationella kvinnodagen 8 mars 1922.

Kampen mot fascismen. Rapport som Zetkin höll i Kominterns exekutivkommitté 1923 om den framväxande fascismen, vid den tiden framförallt i Italien.

Resolution om fascismen. Antagen av Kommunistiska internationalens exekutivkommitté (EKKI) i juni 1923. Resolutionen skrevs av Zetkin.

Fascismen (1923). Zetkin var en konsekvent förespråkare för enhetsfronttaktik när det gällde kampen mot fascismen.

Clara Zetkin och kampen mot fascismen, av Mike Taber och John Riddell. Den tyska kommunisten Clara Zetkin insåg tidigt den fascistiska faran och vad som måste göras för att sätta stopp för denna. Tyvärr så fick hon inte tillräckligt gehör för sina idéer.

Clara Zetkins kamp för enhetsfronten, av John Riddell. Den tyska revolutionären var en konsekvent förespråkare av enhetsfrontstaktik, inte minst för att stoppa fascismen.Huvudmeny