Rasism

Texter om rasism och främlingsfientlighet

Vänd dom aldrig ryggen - Lärdomar av den antirasistiska kampen, av Per-Åke Westerlund. Om rasismen och kampen mot denna. 

Den antiimperialistiska vänstern och islam. Intervju med Tariq Ali från 2006.

“Säg nej till förbudet och säg nej till burkan också”. Intervju med Pierre Rousset (ledande medlem i franska antikapitalistiska partiet NPA).

Hetsen mot slöjan, av Tariq Ali. Om den pågående [2010] kampanjen för slöjförbud i synnerhet i Frankrike.

Holländska vänstern ignorerar rasismen, av Gregor Flakierskii och Aron Etzler. Det finns olika idéer om hur man ska handskas med partier av SD:s typ. Denna artikel redovisar hur man ser på saken i Nederländerna.

Om rasismen (1982-86), av Pekka Haapakoski. Artikelsamling med nyskriven inledning som ger den historiska bakgrunden och redogör för hur "Riksförbundet Stoppa rasismen" växte fram och utvecklades. 

Den rasistiska ideologin och imperialismen, av Jerry Robertson. Vad är rasism och när uppkom den?

Ras, klass och marxism, av Keeanga-Yamahtta Taylor. Artikel från 2011 om hur marxister sett på frågan om rasism historiskt och hur den bör angripas idag. Från den amerikanska socialistiska organisationen "International socialist organisation".