Sovjetunionen

I menyn till vänster har vi delat upp texterna till olika perioder i Sovjetunionens historia, för att ge en bättre överblick. 

Den ryska revolutionen 1917 och utvecklingen under de påföljande decennierna tillhör en av de viktigaste och mest intressanta historiska perioden under 1900-talet. Vi ämnar här publicera böcker och texter om denna period, både av de inblandade marxisterna och av andra författare, marxister såväl som andra.

Den nationella frågan i Sovjets historia.

Kommunismens fem ansikten, av Gilles Martinet. Analyserar och jämför olika "socialistiska stater" och system: Sovjet, Jugoslavien, Kina, Tjeckoslovakien och Kuba.

Alternativet. Till kritiken av den reellt existerande socialismen, av Rudolf Bahro. En bok om Sovjetblocket som fick stor publicitet och debatterades livligt när den kom ut. Författaren var själv från DDR (Östtyskland).

Om socialistisk demokrati, av Roy Medvedev. Denna bok från 1977 handlar om Sovjetunionen och dess problem.

Stalinismen och det sovjetiska samhället, av Viktor Danilov. Den ryske historikern Viktor Danilov (död 2004) anses allmänt vara den ryska "agrarhistoriska forskningens nestor", med en omfattande vetenskaplig produktion.

Vetenskap i Sovjet, av Zjores A Medvedev. Framstående genetiker och biokemist tecknar naturvetenskapernas historia, som både är rik på stora framgångar och svåra bakslag, oftast ett resultat av missriktad politisk styrning (Lysenkoismen).

Röda blöjbarn, av Megan Erickson. Om barnomsorgen i det tidiga Sovjetunionen, som (trots landets fattigdom) strävade efter att vara modern och progressiv.

”Realsocialismen”, av Eric Hobsbawm. Utvecklingen i Sovjet och Östeuropa från Oktoberrevolutionens seger till sammanbrottet.

Vem bär skulden? Diskussion om Marx’ och marxismens ansvar för utvecklingen i Sovjetunionen, av Per Månsson. Redovisar även hur Marx' syn på Ryssland förändrades med tiden, den roll som Engels spelade, de ryska populisterna (narodnikerna) m m.

Dokument: Frihetskriget mot fascismen. Tal (bl a av Molotov och Stalin), artiklar m m från Sovjet hösten 1941.

Dokument: Leve leninismen. Den första offentliga kinesiska attacken på Moskva och inledningen av den sino-sovjetiska konflikten hade formen av en ideologisk principdeklaration. Men att Moskvas var den verkliga måltavlan det begrep alla som ville förstå.

Underkategorier