Texter inlagda mellan 20/9 2021 och 20/11 2021
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2021-11-19 Nancy Fraser: Kapitalets klimat. För en miljöövergripande ekosocialism Artikel ur New Left Review som analyserar varför miljökampen för att bli framgångsrik måste vara antikapitalistisk och ekosocialistisk.
2021-11-17 Paul N. Siegel ”Natt klockan tolv på dagen”. En marxistisk tillbakablick En diskussion och analys av Arthur Koestlers roman som handlar om hur man fick gamla bolsjeviker att erkänna vid Moskva-rättegångarna 1936-38
2021-11-17 Arthur Koestler om sin brytning med stalinismen och boken Natt klockan tolv på dagen Utdrag ur Koestlers självbiografi Den osynliga skriften
2021-11-16 Victoria Höög: Bo Gustafsson, vetenskap & politik Bo G var en av den svenska maoismens pionjärer, som dock hamnade i opposition och blev socialdemokrat. Han lämnade dock efter sig en omfattande politisk och vetenskaplig skriftställning.
2021-11-15 Milovan Djilas: Tito – En kritisk biografi Författaren Djilas var en framstående partisan och ledande jugoslavisk kommunist som under 1950-talet kritiserade den politik som fördes av Tito & Co och som därför hamnade i onåd.
2021-11-12 Richard Lux: DDR 1953 – Arbetaruppror mot den stalinistiska diktaturen I mitten av juni 1953, några månader efter Stalins död, utbröt omfattande strejker och demonstrationer i Östtyskland (DDR) - det första upproret i östblocket.
2021-11-10 Mark Engler och Paul Engler: André Gorz’ icke-reformistiska reformer visar hur vi kan förändra världen idag Om André Gorz, känd för sina idéer om att använda strukturreformer som en strategi för att avskaffa kapitalismen
2021-11-10 André Gorz: Ekonomisk diktatur och kapitalackumulering (1974)
2021-11-09 Anders Hagström: Kristallnatten – natten då synagogorna brann över hela Tyskland Kristallnatten mellan 9 och 10 november var kulmen på de våldsamma judepogromer som de tyska nazisterna genomförde 7-13 november 1938.
2021-11-08 Alex Grant: De värsta lögnerna om den ryska revolutionen Granskar 10 vanliga påståenden om Oktoberrevolutionen
2021-11-05 Vänsterpress om Squid Game 2021 TV-serien Squid Game har på kort tid nått en enorm publik. Men den har också tagits i anspråk för att rikta uppmärksamheten på helt andra saker, bl a en bilarbetarstrejk i Sydkorea.
2021-11-04 V I Lenin: Om den egna regeringens nederlag i det imperialistiska kriget Artikel från juni 1915
2021-11-02 André Gorz: Ekologin och friheten I denna bok utvecklar Gorz sina idéer om ekologin som en viktig faktor i kapitalismens kris. När han skrev den (1977) var ekologins politiska aspekter ofta förbisedda.
2021-11-02 André Gorz: Den svåra socialismen Denna bok är en antologi bestående av artiklar och föreläsningar som skrivits/hållits vid olika tidpunkter och i olika sammanhang
2021-11-01 Ernest Mandel: Karl Marx Artikel som gör en kortfattad genomgång av Marx' liv och hans politiska och ekonomiska teorier. Utmärkt introduktion till marxismen!
2021-10-28 Leo Trotskij: Det byråkratiska självbevarandets terror (september 1935) En artikel där Trotskij bl a kommenterar ett brev från en "vänsteroppositionell" arbetarbolsjevik som flytt från fängelse och förvisning i Sovjet.
2021-10-28 Tarov – en arbetarbolsjevik om stalinismen 1935 lyckades en oppositionell "arbetarbolsjevik" fly från Sovjet. Han berättade om sina erfarenheter från fängelsevistelser och förvisning i de amerikanska tidningarna Militant och Socialist Appeal.
2021-10-27 Jan Czajkowski och Maria Sundvall: Lars Palmgrens brytning med vänstern Han var en engagerad vänsterjournalist med speciellt intresse för Latinamerika. Men revolutionens urartning i Nicaragua och El Salvador fick honom att förlora tron på revolutionen som sådan.
2021-10-26 Burnett Bolloten: Spanska inbördeskriget – Revolution och kontrarevolution (bokutdrag) Kompletterat med kap. 8, om folkfrontspolitiken i dess internationella kontext, och kap. 31 om den sovjetiska personalen i Spanien (militärer, journalister och diplomater).
2021-10-25 Martin Nicolaus: Proletariat och medelklass hos Marx - Hegeliansk koreografi och kapitalistisk dialektik Medelklassen (eller mellanskikten) och dess roll i klasskampen har länge utgjort en stridsfråga när man försöker göra en klassanalys. I denna artikel diskuteras problemet.
2021-10-22 Eric Hobsbawm: Socialismens död Kring 1990 bröt Sovjetunionen och Östblocket samman och man började återupprätta kapitalismen. Även Kina valde den kapitalistiska vägen. Hobsbawm tar en närmare titt på detta.
2021-10-21 Leo Trotskij: Ryssland och världsproletariatet Artikel från 1935 där Trotskij går mot Kominterns påstående att socialismen "slutligt och oåterkalleligt" upprättats i Sovjetunionen.
2021-10-20 Pelai Pagès: Katalonien i krig och revolution, 1936-1939 Nu har 3/4 av denna viktiga bok publicerats. Tillkommit denna gång har bl a kapitel (5-6) som detaljerat behandlar repressionen och rättsväsendet på den republikanska sidan (i synnerhet Katalonien)
2021-10-19 Ernest Mandel: Michail Gorbatjovs oundvikliga fall Gorbatjov försökte reformera den sovjetiska regimen, men misslyckades. I stället tog den öppet prokapitalistiske Jeltsin över.
2021-10-18 Ernest Mandel: Inledning till Kapitalet, tredje bandet Mandel inledning till engelska nyutgåvan av Marx Kapitalet, tredje bandet, som är det band som orsakat mest kontroverser.
2021-10-15 Per-Olof Mattsson: Ett erkännande, till sist! Om Hilding Hagbergs Minnen Artikeln är kompletterad med 2 utdrag ur den f d kommunistledarens bok, det första handlar om Moskvarättegångarna (med kommentarer), det andra är Hagbergs eget "bokslut" över den ryska revolutionen.
2021-10-14 Isaac Deutscher: Två självbiografier Deutscher recenserar två självbiografier av sovjetiska författare, skrivna efter "avstaliniseringen" på 1950-talet,och som beskriver Stalinperiodens Sovjet.
2021-10-12 Lars-Christer Hydén: Peter Weiss – Från individuell revolt till socialistisk revolution Den i Sverige verksamme tyskfödde författaren/dramatikern/konstnären Peter Weiss var betydelsefull inte bara i Sverige, utan internationellt, särskilt i den tyskspråkiga världen.
2021-10-12 Jan Myrdal om Peter Weiss Myrdal gillade inte författaren/dramatikern/konstnären Peter Weiss. Här återges artiklar från 1979, föranledda av olika uppfattningar om konflikten mellan Vietnam och Kampuchea
2021-10-11 Vänsterpress om valet i Tyskland – september 2021 Om det senaste förbundsdagsvalet i Tyskland, som innebar framgångar för socialdemokraterna och De gröna, samt ett stort bakslag för kristdemokraterna
2021-10-08 Conrad Hamilton, Matt McManus: Till Slavoj Žižeks försvar Žižek är en mycket kontroversiell filosof som artikelförfattarna försvarar, främst pga hans nyskapande skrifter om dialektik och ideologi.
2021-10-06 Reiner Tosstorff: En Moskvaprocess i Barcelona. Förföljelserna mot POUM och deras internationella betydelse I oktober 1938 åtalades ett antal ledande poumare, anklagade för högförräderi m m. Rättegången hade drivits fram av kommunisterna, men resultatet blev inte vad dessa räknat med.
2021-10-06 Terence Phelan (Sherry Mangan): Flykten från Barcelona När Franco intog Katalonien i slutet av januari och början av februari 1939 flydde c:a en halv miljon människor till Frankrike under kaosartade förhållanden.
2021-10-05 Max Shachtman: Gav bolsjevismen upphov till stalinismen? Recension av Bertrand D Wolfes bok "Three Who Made a Revolution". Shachtman protesterar mot Wolfes argumentation att stalinismen var en naturlig fortsättning på leninismen.
2021-10-01 Allmänna rösträtten 100 år Om kampen för allmän och lika rösträtt i Sverige. Det stora genombrottet för denna fråga kom efter första världskriget.
2021-10-01 Kjell Östberg om vår demokratis historia Recensioner av en viktig bok om kampen för demokrati i Sverige
2021-09-30 David Broder: De många avskeden till arbetarklassen Har den moderna samhällsutvecklingen gjort den "traditionella" arbetarklassen överspelad för en socialistisk organisation? Broder tycker inte det.
2021-09-29 Timothy Earle: Hur klassamhällen uppstod. Intervju med antropologen Timothy Earle, som visar hur klassamhällen en gång uppstod. Artikel ur Jacobin magazine
2021-09-27 Pelai Pagès: Katalonien i krig och revolution, 1936-1939 (utdrag - hela boken kommer att publiceras senare) Om det spanska inbördeskriget med utgångspunkt från Katalonien, den region där den sociala revolutionen gick längst. Vi får här en unik inblick i ett skeende som är ganska okänt utanför Spanien.
2021-09-27 Paul Le Blanc: Enhetsfrontstaktiken Förf. redogör kortfattat för skillnaderna mellan enhetsfront och folkfront
2021-09-24 Vänsterpress om valet i Norge – september 2021 Det norska stortingsvalet blev en en framgång för vänstern (särskilt partierna Sosialistisk Venstreparti och Rødt) medan högern backade.
2021-09-23 Adam Baltner: Kommunister har byggt en röd fästning i Österrikes andra stad Den kommunistiska lokalavdelningen i Graz har sedan 2 decennier haft framgångar i lokalvalen (med upp till 20% av rösterna). Hur är det möjligt? Denna artikel ger bakgrunden.
2021-09-22 Lambertism i kris Lambertismen är en trotskistisk riktning med centrum i Frankrike. Den har under det senaste årtiondet genomgått en djup kris som hotar hela dess existens. Två artiklar om denna märkliga strömning.
2021-09-21 Stephen Kotkin: Från en klippbrant Ur Kotkins Stalin-biografi om åren 1936-37. Handlar om den stora terrorn och Sovjets utrikespolitik, främst gäller det inbördeskriget i Spanien, men även Kina.
2021-09-20 Manuel Garí: Kubanska dilemman, socialistiska debatter I somras förekom regeringskritiska demonstrationer i Kuba. Denna artikel diskuterar vad dessa stod för och vad som bör göras.

Till webbens startsida