Texter inlagda mellan 22/7 2018 och 22/9 2018
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2018-09-21 Anders Sjögren: Dagens Vietnam i backspegeln Författaren besökte Vietnam kring nyåret 2017-18. Det resulterade i tre artiklar som vi här återger.
2018-09-19 Paco Aguaza: Teresa Rodríguez: Vi måste fortsätta att bygga upp ett alternativt ”sunt förnuft” (intervju) Intervju med framgångsrik antikapitalist i Andalusien, som är den näst största av Spaniens autonoma regioner
2018-09-19 Vänsterpress om Spanien – hösten 2018 Om Katalonien, högerpartiet PP i korruptionsskandal och framgångar för vänstern i Andalusien
2018-09-18 Joseph Daher: Sekularister, sekularism och det syriska upproret Artikel om frågan om sekularism och hur den har diskuterats under upproret i Syrien, och varför den är viktig, särskilt gentemot islamistiska fundamentalister.
2018-09-17 Alan Moorehead: Ryska revolutionen Om Oktoberrevolutionen och dess förspel. Boken kom ut 1959 och var då den första på svenska som skrivits av en historiker som inte var socialist eller kommunist.
2018-09-14 Vänsterpress om valet 2018 – Del 1 De första reaktionerna på årets val
2018-09-13 Szilard Kalmar: Ungern från blomstande landsbygd till monokultur och elände Fidesz-regeringen monterar inte bara ned demokratin och underblåser rasism, den har också lyckats med att kraftigt sänka levnadsstandarden på landsbygden.
2018-09-12 Om Corbyn och Labourpartiets påstådda antisemitism Corbyn, Labourpartiet och den brittiska allmänheten i stort anklagas för antisemitism. I två artiklar nagelfars dessa anklagelser, och från vilket håll de kommer.
2018-09-11 Göran Therborn: Framstegens tidsålder, trots allt? Artikel ur New Left Review 2016. Inte minst efter valresultatet ser världen av idag dyster ut. Therborn resonerar kring de positiva sidor som ändå finns.
2018-09-10 Göran Therborn: Nya massor? Motståndets sociala grundvalar Artikel ur Arkiv 2014. Finns det andra samhällskrafter som kan motsvara 1900-talets organiserade arbetarklasser och antikoloniala befrielserörelser?, frågar sig Therborn
2018-09-07 Vänsterpress om strejkrätten – hösten 2018 Om försöket att inskränka på strejkrätten som pågått under det senaste året.
2018-09-05 Tre innebörder av ekosocialism - Intervju med Ian Angus Angus klargör vad ekosocialism står för. Han berör även vad som kan göras för att "lösa" problemet med den globala uppvärmningen.
2018-09-05 Michael Löwy: Ekosocialism – jordens möjlighet? Miljökrisen riskerar hela den mänskliga artens fortlevnad. Radikala förändringar krävs för att komma till rätta med detta. Löwy pläderar för en ekosocialistisk lösning.
2018-09-04 Francine Mestrum: Den europeiska vänsterns framtid Den radikala högern går framåt i hela Europa. Men hur ligger det till med den radikala vänstern?
2018-09-03 Icke skyldig Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Leo Trotskij under Moskvarättegångarna Kompletterad med ytterligare avsnitt. Nu är del 3 komplett.
2018-08-31 Vänsterpress om vädret och klimatet – slutet av augusti 2018 Aktuella artiklar om klimathotet.
2018-08-31 Daniel Brandell: Hur ska vi hinna rädda klotet? Om Andreas Malms bok Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent.
2018-08-30 Joseph Daher: Sadr, sekterismen och ett folkligt alternativ Artikel ur Jacobin magazine, 21 juni, om valresultatet vid valen i Irak i maj.
2018-08-29 Benny Andersson: Resebrev från Kuba hösten 2018 Dessa resebrev publicerades på Clartés blogg under augusti.
2018-08-26 Perry Anderson: Motsägelser hos Antonio Gramsci Artikel ur New Left Review 1976 (i nyutgåva 2017) där Anderson fr a diskuterar Gramscis hegemonibegrepp, och de motsägelser Anderson ser i Gramscis texter.
2018-08-24 Ekosocialister debatterar strategin för att stoppa klimatförändringarna Debatt mellan Daniel Tanuro och John Bellamy Foster/Ian Angus om strategin för att stoppa de pågående klimatförändringarna, fr a hur man ska stoppa användningen av fossilt bränsle.
2018-08-22 Jacob Hamburger: Kan det finnas en vänsterpopulism? Artikel ur Jacobin Magazine. Efter högerpopulismens framgångar börjar en del inom vänstern fundera på om vänsterpopulism kan vara en väg framåt. Hamburger är tveksam.
2018-08-20 Vänsterpress om vädret och klimatet – augusti 2018 Frågor kring den globala uppvärmning har aktualiserats under den gångna sommaren på grund av extremvärdret. Den har därför också hamnat högre på dagordningen inför det kommande valet.
2018-08-17 Andreas Malm: Växthuseffekten, klimatet och vädret Bl a utdrag ur boken Det är vår bestämda uppfattning att om inget görs nu kommer det att vara för sent (2007) + en del anknytningar till den aktuella situationen.
2018-08-15 Antoine Uytterhaeghe: Shanghai Co-operation Organization (SCO) växer och stärks SCO är en centralasiatisk säkerhetspolitisk organisation, där bl a Kina, Ryssland och flera f d sovjetrepubliker är medlemmar.
2018-08-13 Michael Löwy: Från Marx och Engels till ekosocialism Marxismens pionjärer var inte alls omedvetna om miljöfrågor - tvärtom! Även om de givetvis inte kunde förutse alla problem.
2018-08-10 SD skriver socialdemokratins historia SD har släppt en "dokumentärfilm" som gör gällande att socialdemokraterna i själva verket var en slags föregångare som inspirerade nazismen. Att detta är minst sagt kontroversiellt är uppenbart.
2018-08-08 Freddy De Pauw: Vietnams ömtåliga grannskap med Kina Om de spända relationerna mellan Kina och Vietnam
2018-08-06 Michael Löwy (red): Marxistisk ekonomisk historia Utrag ur Löwys omfattande antologi Marxismen i Latinamerika från 1909 till våra dagar
2018-08-03 Vänsterpress om skogsbränderna, vädret och klimatet – juli 2018 Extrem värme och torka, snabbt smältande isar i polarområdena, det är några av de konsekvenser som klimatförändringarna fått under denna sommar.
2018-07-30 Icke skyldig. Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Leo Trotskij under Moskvarättegångarna Denna klassiker har kompletterats och innehåller nu 19 av rapportens 27 kapitel, kommissionens sammanfattande slutsatser m m
2018-07-27 Vänsterpress om Mellanöstern – juli 2018 De flesta av de ingående artiklarna handlar om Turkiet och Irak, men även Iran, Syrien och Israel behandlas. Dessutom ingår en artikel om islamistisk fundamentalism.
2018-07-24 Lars Svedgård: L. D. Trotskij Rekommenderad sommarläsning: Denna korta, men läsvärda, svenska Trotskij-biografi kom ut 1966, ett par år innan intresset för Trotskij tog fart på allvar i vårt land.

Till webbens startsida