Texter inlagda mellan 16/1 2021 och 16/3 2021
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2021-03-16 Ernest Mandel: Statskapitalismens mystifieringar Replik på Chris Harmans artikel nedan.
2021-03-16 Chris Harman: Ernest Mandels motsägelser Artikel från 1969 som kritiserar E Mandels artikel "Statskapitalismens motsägelser". Harman var medlem i brittiska International Socialists (numera Socialist Workers Party).
2021-03-15 Anders Hagström: Det röda Wiens undergång I Österrike fanns en radikal riktning inom socialdemokratin som brukar kallas för austromarxism. Men den krossades sedan landets högerextreme förbundskansler Dollfuss gjort statskupp.
2021-03-12 Vänsterpress om kuppen i Burma/Myanmar – mars 2021 Kampen mot militärernas statskupp fortsätter medan militären svarar med ett allt brutalare våld.
2021-03-11 Ben Kiernan: Folkmordet i Kambodja Författaren ar en av världens främsta experter på Röda Khmererna.
2021-03-10 Harold R. Isaacs och George C. Marshall: Misslyckad medling i Kina Om de misslyckade medlingsförsöken att omedelbart efter 2:a världskriget komma fram till en fredlig uppgörelse mellan kommunisterna och nationalisterna i Kina.
2021-03-09 Herbert Marcuse: Den endimensionella människan. Studier i det avancerade industrisamhällets ideologi Marcuse anser att den demokratiska samhällsordningen i den moderna kapitalismen är bedrägligt frihetsdanande, vilket gjort människan "endimensionell".
2021-03-08 V I Lenin: Arbetarkvinnornas internationella dag Om 8 mars (1921)
2021-03-05 Vänsterpress om Coronapandemin – början av mars 2021 Vi är på väg mot en tredje covid-våg, åtminstone i delar av landet. Och vaccinationerna drar ut på tiden...
2021-03-04 Per Nyström: Landskapslagarna Landskapslagarna, som infördes på 1300-talet, var viktiga i det feodala Sverige (och övriga Norden).
2021-03-03 Per-Olov Zennström: Från Marx till Lenin Skrift från 1970, där VPK-ideologen P-O Zennström redovisar "sin" Lenin.
2021-03-02 Peyman Jafari: När den röda fanan vajade över Iran Artikel om den kortlivade socialistiska sovjetrepubliken i norra Iran 1920. Tidigare publicerad i Internationalen.
2021-03-01 Eric Hobsbawm: Arbetarrörelsen och storstaden Med inledning om författaren/historikern Hobsbawm
2021-02-26 Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av februari 2021 Vaccinationerna drar ut längre på tiden än man räknat med från början (pga vaccinbrist), samtidigt som mer smittsamma Corona-mutationer (främst den brittiska) börjat sprida sig även hos oss.
2021-02-25 Firsov, Klehr, Haynes: Komintern och spanska inbördeskriget Artikel som huvudsakligen baseras på hemliga rapporter utväxlade mellan Moskva och kommunistiska funktionärer (spanjorer, ryssar och andra) på plats i Spanien.
2021-02-24 Alec Nove: Sovjets ekonomiska utveckling (i utdrag) Utdraget handlar om åren 1926-1935, då man beslöt att kollektivisera jordbruket och genomdrev det med mycket brutala metoder.
2021-02-23 John Riddell: Partiorganiseringen i Lenins Komintern Artikel om hur det tidiga Komintern hanterade frågan om demokratisk centralism i de olika sektionerna.
2021-02-22 Vänsterpress om kuppen i Myanmar – februari 2021 Den 1 februari gjorde militären en statskupp och fängslade statskanslern Aung San Suu Kyide och andra civila politiker. Landet styrs nu av en militärjunta.
2021-02-19 Fransk historiker om Corona-pandemin: ”Det mest tragiska sedan andra världskriget” Intervju med historikern Stéphane Audoin-Rouzeau
2021-02-18 David Mandel: Fabrikskommittéerna och den ekonomiska makten Fabrikskommittéer bildades redan i samband med februarirevolutionen 1917 och under de första åren efter revolutionens seger var de ett organisatoriskt uttryck för arbetarnas makt.
2021-02-17 Tidningen Internationalen och Jan Myrdal Diskuterar Myrdals syn på trotskismen, Stalin, utvecklingen i Sovjet och världsläget m m. Innehåller även en intervju med Myrdal.
2021-02-16 Ben Burgis, Matt McManus: Varför Jordan Peterson alltid har fel Artikel ur Jacobin magazine om en högerideolog som är populär på Internet.
2021-02-16 Matt McManus: Varför konservativa fullständigt missförstår Karl Marx Artikel ur Jacobin magazine som diskuterar varför konservativa har så svårt att bedöma Marx' teorier ärligt.
2021-02-12 Hugo Blanco om polismakten, terrorismen och kampen för socialismen: Vi tror på massornas revolutionära väg Intervju med den kände peruanske bondeledaren (1982)
2021-02-11 V I Lenin: Agrarfrågan och ”marxkritikerna” I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ägnade Lenin stort intresse åt landsbygden och bönderna i allmänhet och i Ryssland i synnerhet. Huvuddelen av denna bok fullbordades i september 1901.
2021-02-10 Ernest Mandel: Mao: En revolutionär är död... Kort minnesruna över Maos roll i historien (1976)
2021-02-09 Guido Hernández: José Carlos Mariátegui – Bortglömd peruansk revolutionär Mariátegui är fortfarande mycket känd i Latinamerika, men hos oss är han ganska okänd, vilket är synd, för han var en skarpsinnig och nydanande marxist.
2021-02-08 Leo Trotskij: Rapport om den världsekonomiska krisen och Kommunistiska internationalens nya uppgifter Tal vid Kominterns 3:e kongress 1921. Analyserar den världsekonomiska situationen och sambanden mellan den ekonomiska konjunkturen och en revolutionär situation.
2021-02-05 Vänsterpress om USA – februari 2021 Trump har lämnat Vita huset och hans plats övertagits av Biden. Men USA står inför en mängd svåra problem
2021-02-04 V I Lenin: Utgången av presidentvalet i USA och dess innebörd (1912) USA har förändrats mycket sedan 1912, men det finns också likheter, t ex präglas USA fortfarande av tvårtpartisystemet
2021-02-03 Snabbvisit hos ”r-arna” – Den unge Peter Birros tur- och returresa till KPMLr (dagens KP) I början av 1983 meddelade den då 16-årige blivande författaren Peter Birro via en insändare att han gillade Stalin och gått med i "r-arna". Men det dröjde bara några veckor innan han ångrade sig.
2021-02-02 Håkan Blomqvists bok Socialism på jiddish – om det judiska socialistiska arbetarpartiet Bund Intervju, bokutdrag och recensioner
2021-02-01 Vänsterpress om arabvåren 10 år För 10 år sedan gjorde massorna uppror i stora delar av Mellanöstern. Flera av övergick i blodiga inbördeskrig. Men i stort sett alla slutade i svåra nederlag. Dags att göra bokslut.
2021-01-29 Anwar Shaikh: Ett forskningsprogram i arbetarrörelsens tjänst Den marxistiske ekonomen Anwar Shaikhs studier och analyser av den moderna kapitalismens rörelselagar och kriser är av stor vikt för förståelsen av dagens kapitalism.
2021-01-28 Phil Hearse: Ken Loach i helfigur Intervju med den framstående brittiske socialistiske filmskaparen.
2021-01-27 Arne Nilsson: Om ryska bönder och sovjetmakt Recension av Moshe Lewins viktiga bok om kollektiviseringarna i Sovjet på 1920-talet. (Boken finns på marxistarkivet)
2021-01-26 Sheila Fitzpatrick: King´s Cross-stationen. Recension av bok som handlar om Lenins tid i London "Gnistan som tände revolutionen". I London (1902-05) slipade Lenins sina politiska idéer.
2021-01-25 Andreas Malm: Krig mot oljebaronerna Utdrag ur ny bok om klimatkrisen, där förf. bl a redovisar en ny lovande teknik för att avskilja växthusgasen koldioxid direkt från luften, vilket kan få mycket stor betydelse.
2021-01-22 Jeremy Corbyn: ”Varför jag lanserar ett Projekt för fred och rättvisa” Intervju med den tidigare Labourledaren Jeremy Corbyn om hans nyligen lanserade projekt. Tidigare publicerad i Internationalen.
2021-01-21 Kjell Östberg: Sveriges första trotskist Det var först med bildandet av föregångarna till dagen SP som trotskismen fick ordentligt fotfäste i Sverige. Men det fanns trotskister redan på 1930-talet.
2021-01-20 Tariq Ali: Starmers krig Artikel ur Sidecar (New Left Review) om den nye ledaren för det brittiska Labourpartiet, och hans karriär i partiet.
2021-01-19 John Peterson: Lärdomar från Svarta pantrarnas historia och kamp Black Panther Party, som verkade för afroamerikaners rättigheter, var som starkast kring 1970. Utsattes för hård repression och försvagades avsevärt under åren 1971-74, men upplöstes först 1982.
2021-01-18 Friedrich Engels: Våldets roll i historien Aldrig färdigställd artikel av Engels från slutet av 1880-talet som behandlar Bismarcks enande av Tyskland och det tysk-franska kriget 1870.

Till webbens startsida