Texter inlagda mellan 23/10 2019 och 23/12 2019
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2019-12-20 Vänsterpress om valresultatet i Storbritannien – december 2019 Varför vann Boris Johnsons tories över Corbyns labour? Och vilken framtid kan vi förvänta oss?
2019-12-19 Revolutionen vägrar dö i Mellanöstern och Nordafrika Intervju med Gilbert Achcar från november 2019. Trots nederlag (Syrien, Egypten) uppstår hela tiden nya rörelser i regionen (Sudan, Irak, Libanon). Varför?
2019-12-18 Daniel Tanuro: Villkoren för en ekologisk fackföreningskamp Hur skall arbetarmassorna kunna dras in i kampen mot hotet mot klimat och miljön?
2019-12-17 Daniel Tanuro: Från COP till COP – katastrofen närmar sig Denna artikel skrevs inför FN:senaste klimatkonferens i Madrid
2019-12-16 Marcel van der Linden: Trotskij och teorin om den degenererade arbetarstaten Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union" som redovisar de olika teorier om Sovjets klasskaraktär. Här behandlas Trotskijs teori om "degenererad arbetarstat"
2019-12-13 Den Stora Gruvstrejken i Malmfälten 50 år Artikelsamling ur svensk vänsterpress
2019-12-12 Paul M. Sweezy Finns det en härskande klass i Sovjetunionen? (1978) Under 1970- och 1980-talen diskuterades flitigt Sovjetunionens klasskaraktär. En av de som bidrog med flera inlägg i den debatten var den amerikanske marxistiska ekonomen Sweezy
2019-12-11 Rustem Nurejev: Sovjetunionens kommunistiska partis historia (1938): Partipropagandans förvrängda spegelbild Fram till Stalins död hade SUKP(b):s historia en särställning i skolningen av partimedlemmarna. Denna artikel, baserad på PB-protokoll, ger en inblick i hur Stalin & Co såg på bokens användning
2019-12-10 Isaac Deutscher: Oktoberrevolutioner i ny tappning Deutscher har rykte om sig att vara en konsekvent anti-stalinist och kanske t o m trotskist. Många blir därför förvånade när de får veta att han faktiskt stödde Sovjets invasion i Ungern -56
2019-12-09 Per Nyström: Strindberg som historiker och som författare av historiska dramer August Strindberg var väl förtrogen med den svenska historien och flera av hans dramer hämtade stoff därifrån. Den svenske marxistiske historikern Per Nyström tittar här närmare på detta.
2019-12-06 Clara Zetkin: Resolution om fascismen Antagen av Kommunistiska internationalens exekutivkommitté (EKKI) i juni 1923
2019-12-05 Turkiet och kurderna i Syrien – december 2019 Om kurderna i norra Syrien (Rojava) som står under attack av Turkiets armé.
2019-12-03 Victor Serge: Öppet brev till André Gide Detta brev skrev Serge i maj 1936 med anledning av att Gide tänkte resa till Sovjetunionen dit han blivit inbjuden av Stalin
2019-12-03 Thomas von Vegesack: Den stalinistiska kampanjen mot franske författaren André Gide Nobelpristagaren André Gide inbjöds till Sovjet, men blev besviken över det han såg och hade modet att efteråt också framföra kritik. Det blev inte populärt i vissa kretsar.
2019-12-02 Eric Hobsbawm: Vad har historikerna fått från Karl Marx? Om Marx syn på historien (den historiska materialismen) med mera å ena sidan, och vulgärmarxistiska förvrängningnar av dessa idéer och uppfattningar å den andra.
2019-11-29 Vänsterpress om Chile – november 2019 Kampen fortsätter i Chile
2019-11-28 Vänsterpress om statskuppen i Bolivia – slutet av november 2019 Presidenten Evo Morales har tvingats i exil, men kampen mot högerkuppen fortsätter
2019-11-27 Clara Zetkin: Fascismen (1923) Zetkin var en konsekvent förespråkare för enhetsfronttaktik när det gällde kampen mot fascismen,
2019-11-25 Marcel van der Linden: Statskapitalism – CLR James och Raya Dunayevskaya Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union" som redovisar de olika teorier om Sovjets klasskaraktär som utvecklats alltsedan 1920-talet.
2019-11-25 Raya Dunayevskaya: En analys av den ryska ekonomin Den amerikanska marxisten drog redan i slutet av 1930-talet slutsatsen att Sovjet hade upphört vara en arbetarstat och i stället blivit statskapitalistiskt
2019-11-22 Vänsterpress om klimatet – november 2019 Behandlar diverse frågeställningar som rör klimathotet och hur man tar itu med det.
2019-11-21 Tomas Forser samtalar med Per Nyström (intervju) Denna intervju med den viktiga svenske marxisten publicerades i tidskriften Ord & Bild 1972
2019-11-20 Brittisk vänster om nyvalet och Brexit – november 2019 Hur ställer sig den brittiska vänstern (förutom Labour) till det nyval som ska hållas i december?
2019-11-19 Vänsterpress om Berlinmurens fall – november 2019 För 30 år sedan var Berlinmurens saga slut.
2019-11-18 Henri Wilno: Den kommande krisen och ”nationalliberalismens” uppgång Artikel som analyserar den ekonomiska utvecklingen och möjliga scenarier inför den ekonomiska kris som förefaller vara vid horisonten. Tidigare publicerad i Internationalen.
2019-11-15 Vänsterpress om statskuppen i Bolivia – november 2019 Under 1900-talet var Bolivia ökänt för sina statskupper. Denna ovana verkade vara övervunnen eftersom man sluppit sådana kupper sedan början av 1980-talet. En blåögd förhoppning vet vi nu.
2019-11-14 John Riddell: Clara Zetkin och enhetsfronten Den tyska revolutionären var en konsekvent förespråkare av enhetsfrontstaktik, inte minst för att stoppa fascismen
2019-11-13 J Arch Getty & Oleg V Naumov: Epilog som prolog – om Nikolaj Jezjov Om "Stalins järnnäve", som var chef för sovjetiska säkerhetspolisen (NKVD) under åren 1937-38, då den stora terrorn kulminerade.
2019-11-12 Kinesiska revolutionen 70 år – artikelsamling Fyra artiklar som utifrån olika politiska perspektiv och utgångspunkter försöker göra ett bokslut över den kinesiska revolutionen.
2019-11-11 Ellen Meiksins Wood: Kapitalismen och människans frigörelse Artikel ur New Left Review januari/februari 1988. Artikeln är en föreläsning som Wood höll 1987 ("Isaac Deutscher Memorial Lecture").
2019-11-08 Vänsterpress om Brexit – november 2019 I Storbritannien stundar nyval innan man beslutar om Brexit. Här ställs Boris Johnssons Tories mot Corbyns Labour. För en radikal vänster borde det inte vara svårt att välja sida. Men ...
2019-11-07 Daniel Finn: Irländsk politik efter kraschen 2008 Artikel från Catalyst sommaren 2017 om utvecklingen på Irland sedan finanskrisen 2008, förhållandet till EU, Brexit, protesterna mot vattenavgifter mm.
2019-11-06 Per Nyström: Karl Marx' ungdom En utförlig recension av en viktig bok om Den unge Karl Marx
2019-11-05 Tidsignal nummer 15 2017 - Hela numret i PDF-format Tema: Ryska revolutionen hundra år
2019-11-04 Jan Malewski: Karol Modzelewski – ett liv i broderskapets tjänst Om den polske revolutionäre socialisten Modzelewskis hågkomster
2019-11-01 Vänsterpress om Chile – oktober 2019 Chile skakas av massiva demonstrationer som protesterar mot den sittande regeringen. Våldsapparatens svar har varit brutalt, men kampen fortsätter.
2019-10-31 Alan Woods: Lärdomar av Chile 1973 De chilenska folket har gått ut massiva demonstrationer mot makthavarna och har bemötts med brutalt våld. Polisen och militären i Chile har en blodig historia.
2019-10-30 Ellen Meiksins Wood: En ny ”sann” socialism – forts De fyra avslutande kapitlen i Meiksins Woods uppgörelse med vänsterpopulism och "postmarxism".
2019-10-29 Pierre Broué: Partiet utan Lenin Om motsättningarna och intrigerna i det sovjetiska kommunistpartiets högsta ledning efter Lenins död. Ur Broués Trotskij-biografi.
2019-10-28 V I Lenin: Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis utländska sektioners konferens (1915) Konferensen hölls i Bern (Schweiz) 24 februari till 4 mars 1915.
2019-10-25 Turkiets attack på kurderna i nordöstra Syrien – slutet av oktober 2019 Artikelsamling
2019-10-24 Wolfgang Leonhard: Det nya Sovjet 1956-1961 Utdrag ur boken Det nya Sovjet. Denna del handlar främst om Chrusjtjov-epoken.

Till webbens startsida