Texter inlagda mellan 26/10 2020 och 26/12 2020
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2020-12-22 Alex Fuentes intervjuar Göran Källqvist: ”Ett rent nöje att översätta” Artikel ur Internationalen om marxistarkivets flitigaste översättare av engelska politiska texter.
2020-12-21 Leo Trotskij: Året 1905. Den första ryska revolutionen Denna viktiga bok är nu komplett (åtskilliga nya kapitel har tillkommit)
2020-12-18 Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av december 2020 Smitto- och dödstalen fortsätter att växa allt snabbare i stora delar av världen. För att bryta denna utveckling krävs förmodligen storskalig vaccinering.
2020-12-16 V I Lenin: Socialdemokratins agrarprogram i den första ryska revolutionen 1905-1907 Ett kritiskt bokslut över de ryska socialdemokraternas agrarprogram och hur det modifierades från 1903 till 1907
2020-12-14 Lars Bergquist: Marx och Darwin. Två vantolkade vägröjare för en modern vetenskapssyn
2020-12-11 Thomas Crowley: “Det här är en revolution, Sir” I slutet av november inleddes en generalstrejk i Indien. Samtidigt demonstrerar bönder mot den nyliberala jordbrukspolitiken. Artikeln har publicerats i Internationalen.
2020-12-09 Anne Applebaum: Gulag i siffror Vad visar de sovjetiska arkiven om antalet Gulag-fångar under Stalin-epoken?
2020-12-07 Moshe Lewin: Bönderna och sovjetmakten. En studie av kollektiviseringen i Sovjetunionen Lewins grundliga studie av kollektiviseringen är ett standardverk om denna omskakande period i Sovjetunionens historia.
2020-12-07 J V Stalin: Om högeravvikelsen i Sovjetunionens Kommunistiska Parti (bolsjevikerna) Tal på SUKP(b)s Centralkommittés och Centrala kontrollkommissions plenum den 1 april 1929
2020-12-04 Vänsterpress om Coronapandemin – början av december 2020 Antalet smittade, sjuka och avlidna fortsätter att stiga, fast flera vaccin är färdiga, vilket gör att förhoppningarna om att få stopp på pandemin växer.
2020-12-03 Bernt Kennerström Från kupp till kontrarevolution. Två faser i den tyska nazismens utveckling Tar upp det misslyckade statskuppförsöket 1923 och den blodiga uppgörelsen med Ernst Röhms SA ("de långa knivarnas natt") 30 juni 1934.
2020-12-02 Hugo Blanco: “Jag var varken ’castroistisk gerillasoldat’ eller ‘terrorist’” Intervju med den peruanske bondeledaren och ekosocialisten Hugo Blanco i samband med att en dokumentär om hans liv började visas i Peru.
2020-12-01 Per Nyström: Svensk expansion i öster Svenskar har länge riktat sina blickar österut. Redan vikingarna företog färder till Ryssland, för att bedriva handel, men även rena rövartåg. Denna artikel handlar dock främst om 1600-talet.
2020-11-30 Susan Watkins: Politik och pandemi Artikel ur New Left Review, september/oktober 2020. Tittar på de politiska följderna av covid-19-pandemin i olika länder, och funderar över varför den drabbat så olika.
2020-11-27 Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av november 2020 Andra vågen av drabbar Sverige hårt. Antalet smittade, inlagda på sjukhus och döda växer snabbt.
2020-11-26 V I Lenin: Agrarfrågan i Ryssland mot slutet av 1800-talet Lenin ägnade mycket tid åt att studera och analysera jordbruket och förhållandena på landsbygden. I denna skrift (från 1908) ger han en tillbakablick.
2020-11-25 Tidsignal nummer 16 2018 - Hela numret i PDF-format Tema: 1968
2020-11-24 Kjell Östberg: 1968 – när allt var i rörelse. 60-talsradikaliseringen och de sociala rörelserna Detta är bokens första upplaga som kom ut 2002
2020-11-23 John Riddell: Kominterns viktiga vändning 1920-1921 Inledningen till Riddells bok om Kominterns tredje kongress 1921, To the masses (Till massorna). Går igenom händelserna före kongressen, som marsaktionen i Tyskland, utvecklingen i Italien m m.
2020-11-20 Vänsterpress om Coronapandemin – november 2020 Andra vågen är här och har visat sig vara betydligt värre än vad de flesta experter trodde i somras. Antalet smittade, svårt sjuka och döda växer snabbt i stora delar av världen, även i Sverige.
2020-11-19 Johan Öberg: Sheila Fitzpatrick, en förnyare av sovjetstudierna Historikern Sheila F är en viktig pionjär när det gäller moderna sovjetstudier, till stor del baserade på arkivforskning.
2020-11-17 Moshe Lewin: Bönderna och sovjetmakten. En studie av kollektiviseringen i Sovjetunionen (utdrag) Kollektiviseringen av jordbruket förändrade Sovjetunionen i grunden, men förde också med sig mängder med problem. Utdraget nu kompletterat med ytterligare 3 kapitel.
2020-11-17 J V Stalin: Om kollektiviseringen av jordbruket Samling texter (tal, artiklar) från åren 1927-30 som rör kollektiviseringen i Sovjetunionen.
2020-11-16 Om Ture Nermans Brandtal mot nazismen Ture Nerman förde en enveten anti-nazistisk kamp i tal och skrift. Här presenteras en samling med sådana texter av honom. Innehåller bokens förord och 2 recensioner.
2020-11-13 Vänsterpress om USA-valet – mitten av november 2020 Biden har förklarats som segrare i det amerikanska presidentvalet, fast Trump vägrar acceptera det.
2020-11-11 Arne Nilsson: RSDAP:s Program och stadgar från 1903 AN kommenterar det program och de stadgar som antogs vid de ryska socialdemokraternas 2:a partikongress. Följs av polemik mot en del av de framförda synpunkterna.
2020-11-11 Lenin: Kapitalismen i jordbruket. Om Kautskys bok och om Bulgakovs artikel Lenin var mycket intresserad av hur jordbruket förändrades när kapitalismen fick allt större betydelse i ekonomin.
2020-11-10 Recensioner av Håkan Blomqvists bok Trotskij! Revolutionären mot Stalin Nyutkommen bok som introducerar Trotskijs liv och verk.
2020-11-09 Jonathan Steele: Stephen Cohen död Om den amerikanske historikern, bl a känd som författare till en viktig biografi över den ryska bolsjeviken Bucharin
2020-11-06 Vänsterpress om USA-valet – början av november 2020 Presidentvalet har hållits och rösträkningen har börjat. Men det kommer att dröja innan valutgången klar. Och Trump kommer inte att godta en valförlust.
2020-11-06 Antisemitismen och fallet Corbyn (november 2020) Labours högerfalang har under hela detta år försökt isolera och bli av med den tidigare partiledaren Corbyn. Nu spelar man ut det anti-semitiska kortet. Man är ute på farliga vägar.
2020-11-05 Ungsocialisterna 25 år. Liken i garderoben Detta är en historik över Ungsocialisterna, som bildades 1980 som ett slags ungdomsförbund till dåvarande Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF), senare Socialistiska Partiet (SP)
2020-11-04 Ryska socialdemokraternas 2:a partikongress 1903 (textsamling) Utdrag om partikongressen ur Pierre Broués Trotskij-biografi och den stalinistiska SUKP(b)s historia från 1938.
2020-11-02 Program för Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti (RSDAP) Programmet antogs vid RSDAP:s 2:a kongress som hölls i Bryssel och London i juli-augusti 1903.
2020-11-02 Organisatoriska regler [stadgar] för Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti (RSDAP) Antogs vid RSDAP:s 2:a kongress som hölls i Bryssel och London i juli-augusti 1903. Om stadgarna uppstod hårda motsättningar.
2020-10-30 Vänsterpress om USA – slutet av oktober 2020 Mindre än en vecka kvar till presidentvalet. Vart går USA?
2020-10-29 Paul Le Blanc: USA: Det demokratiska partiet, hotet från fascismen och den socialistiska framtiden Artikel från webbplatsen Links som analyserar och diskuterar utvecklingen i USA inför presidentvalet.
2020-10-28 Per-Olov Zennström: Om vänsterismen i och utanför VpK (1972) Under vänsteruppsvinget i slutet av 1960-talet och 1970-talet utsattes VpK för häftig kritik från vänster. Här går Zennström i svaromål mot vänsterkritikerna.
2020-10-27 Moshe Lewin: Lenins sista strid Ny version. Reviderad och kompletterad med bl a ny inledning.
2020-10-26 Styrkan hos enhetsfrontsaktioner kontra anarkistiska anspråk Utdrag ur förslag till politisk resolution för Socialist Action (USA). Menar att minoritetsaktioner missar och motverkar sitt syfte och att vägen framåt istället går via enade massaktioner.

Till webbens startsida