Texter inlagda mellan 16/9 2018 och 16/11 2018
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2018-11-16 Isaac Deutscher: Marxism och icke-våld Deutscher debatterar med pacifister om användning av revolutionärt våld mot bakgrund av Vietnam-kriget
2018-11-14 Tidsignal Nummer 13 2015 Kompletterat med artiklar som främst handlar om Grekland.
2018-11-14 Daniel Bensaïd: Strategi och parti Artikel ur tidskriften Tidsignal år 2014.
2018-11-13 Greg Shupak: Varför media är Israelvänliga Om medias (fr a amerikanska) beskrivning av konflikten Israel-Palestina. Tidigare publicerad i förkortat skick i Internationalen.
2018-11-12 Pierre Broué: Den tyska revolutionen – Märzaktion I mars 1921 försökte det tyska kommunistpartiet gripa makten via en kupp. Resultatet blev ett svidande nederlag som fick djupa återverkningar i hela Komintern.
2018-11-09 Hal Draper: Marx och Engels om "terrorism" Vad hade begreppen "terror" och "terrorism" för innebörd för Marx och Engels? Och vad ansåg de om dem? Utdrag ur Drapers Karl Marx's Revoutionary Theory
2018-11-08 Trotskij: Början till slutet Om den stalinistiska terrorn i Sovjet och andra länder på 30-talet
2018-11-06 Doug Lorimer: 1990 – boom eller kris? Kring 1990 började världskapitalismen hämta sig från den kris som började i mitten av 1980-talet. Denna artikel diskuterar framtidsperspektiven.
2018-11-06 Andre Gunder Frank: Den världsekonomiska krisen – återblick och framtidsutsikter Kapitalismen råkar ständigt ut för störningar, från konjunktursvängningar till djupare kriser. Denna artikel handlar krisen som drabbade världsekonomin under 1980-talets andra hälft.
2018-11-05 Per-Olov Zennström: Inledning till Linderot — Masslinjen Denna inledning skrev P-O Z till en samling med tal och skrifter av Sven Linderot, som var det svenska kommunistpartiets ordförande 1929-51, dvs under stalinismens storhetstid
2018-11-02 Isaac Deutscher: Inledning till Den permanenta revolutionens epok Deutscher försöker i denna text teckna huvuddragen av Trotskijs politiska tänkande och dess historiska betydelse.
2018-11-01 Leo Trotskij: Mitt tal inför domstolen I september 1906 ställdes 52 medlemmar av Petersburgssovjeten inför rätta, anklagade för bl a "väpnat uppror". Detta är Trotskijs tal inför domstolen.
2018-11-01 Trotskij: Intervju i News Chronicle I intervjun utfrågades Trotskij om 1:a Moskvarättegången, världsläget och i synnerhet inbördeskriget i Spanien. Den gjordes 24/8 1936 och publicerades 27/8.
2018-10-31 G Bergström, M Wikander och S Dahllöf: Kampucheas historia Utdrag ur boken Kampuchea. Krigen, politiken, diplomatin utgiven av maoistiska Ordfronts förlag 1983.
2018-10-30 Atos Wirtanen: Lenin och Finland Finland var en del av Ryssland fram till Oktoberrevolutionen 1917. Därför är det inte förvånande att Lenin visade Finland stort intresse.
2018-10-29 Jeremy Gong/Eric Blanc: Ras, klass och socialistisk strategi Hur ska rasfrågan och andra "identitetsfrågor" hanteras i socialisters politiska strategi? Artikel ur amerikanska tidningen The Call.
2018-10-26 Waldemar Bernhard: Hinke Bergegren En av den radikala arbetarrörelsens pionjärer. "Ungsocialist" som 1921 gick över till kommunistpartiet. Vid partisplittringen 1929 följde han med den majoritet som senare blev Socialistiska Partiet.
2018-10-25 Icke skyldig. Deweykommissionens rapport om anklagelserna mot Trotskij under Moskvarättegångarna Detta viktiga historiska dokument är nu komplett.
2018-10-24 Phil Hearse: Orkanpolitik: hur klimatkatastrofen diskriminerar de fattiga Artikel från den australiensiska webbplatsen Links, om hur klimatorsakade katastrofer drabbar fattigare länder och människor hårdare.
2018-10-23 Karl Kautsky: Klassmotsättningarna i den franska revolutionens tidsålder En klassisk marxistisk analys av 1789 års franska revolution
2018-10-22 Gilbert Achcar: Religion och politik idag från ett marxistiskt perspektiv Marxism och religion, ateism, befrielseteologi, islamisk fundamentalism m m
2018-10-19 Tidsignal nummer10 2010 i PDF-format (hela numret) Tema: Den europeiska socialdemokratins fall.
2018-10-18 Edward Hunt: En hotad revolution Om Trumpregimens inställning till samarbetet med de syriska kurderna i Syriska demokratiska styrkorna, och hur det kan påverka de sociala omvandlingar som påbörjats i regionen Rojava i Syrien.
2018-10-16 Samtal med Régis Debray (1967) Under 1960-talets andra hälft fungerade Debrays skrifter om "foco-teorin" som en mycket viktig inspirationskälla för den revolutionära, "guevaristiska", latinamerikanska vänstern.
2018-10-16 Régis Debray: Den revolutionära strategins problem i Latinamerika I denna artikel (skriven 1965) utvecklar den franske filosofen/journalisten Debray sin syn på gerillakrig ("foco-teorin"), baserad på den kubanska erfarenheten.
2018-10-15 Vänsterpress om klimatfrågan – oktober 2018 Handlar mest om den nya allvarliga rapporten från FN:s klimatpanel och reaktioner på densamma.
2018-10-12 Vänsterpress om Sverigedemokraterna – oktober 2018 Det högerextrema SD har haft stora valframgångar. Vad beror det på? Vad är SD för ett slags parti? Hur kan man bryta dess frammarsch?
2018-10-11 Max Eastman: Moskvaprocessernas innebörd Förf. var en amerikansk skribent som aktivt stödde den ryska revolutionen och som i Sovjet lärde känna de bolsjevikiska ledarna. Den stalinistiska urartningen gjorde honom dock alltmer kritisk.
2018-10-09 Den finländska fascismens historia: Om boken Svart gryning: fascismen i Finland, 1918-44 Recensioner av en viktig nyutkommen bok om fascismen i vårt grannland.
2018-10-09 Hilding Hagberg: Finland i krig Utdrag ur boken Röd bok om svart tid om ultranationalistiska ("storfinska") strömningar i Finland i slutet av 1930-talet
2018-10-08 Vänsterpress om Finska inbördeskriget 1918 I år (2018) är det 100 år sedan ett blodigt klasskrig utkämpades i vårt grannland i kölvattnet på den ryska Oktoberrevolutionen.
2018-10-04 Jeremy Corbyn och antisemitismen (artikelsamling) I Storbritannien har Corbyn-motståndare i labour, tillsammans med allsköns borgare och reaktionära judiska företrädare drivit en hetskampanj mot Corbyn.
2018-10-04 Bernard Huisman: Om boken Crashed. How a Decade of Financial Crisis Changed the World Den bok som artikeln introducerar handlar om de ekonomiska problem som började med finanskrisen 2008
2018-10-03 Maurice Meisner: Maos Kina och efteråt En marxistisk skildring av Folkrepublikens historia. De här redovisade delarna utgår från Kulturrevolutionen, men handlar främst om utvecklingen efter Maos död fram till millennium-skiftet.
2018-10-02 Stathis Kouvelakis: Gränstrakter Den s.k. "flyktingkrisen" 2015 fick EU:s institutioner att använda sina länder i periferin, fr a Grekland, för att stoppa "flyktingströmmarna". Samtidigt knäckte de den grekiska vänsterregeringen.
2018-10-01 Hans Ödman: Vad är Sverigedemokraterna för ett slags parti? En kritisk studie av SD, det parti som i senaste valet blev tredje största parti i riksdagen
2018-09-28 Om Göran Therborns bok Kapitalet, överheten och alla vi andra Samling recensioner/kommentarer till Therborns viktiga bok.
2018-09-27 Icke skyldig. Deweyrapporten om anklagelserna mot Leo Trotskij under Moskvarättegångarna Kompletterad. Nu saknas enbart 3 kapitel (av 27) ur del 4 och 1 bilaga (av 3).
2018-09-25 Francisco Louçã: Parlamentariskt arbete och social kamp - det portugisiska Vänsterblockets erfarenheter Artikel som diskuterar förhållandet mellan parlamentariskt arbete och aktivism i sociala rörelser utifrån portugisiska erfarenheter.
2018-09-25 Lärdomar av den portugisiska icke-modellen Artikel av medlemmar från Vänsterblocket i Portugal, om deras erfarenheter av Socialistpartiregeringen och deras allians med den. Tidigare delvis publicerad i Internationalen.
2018-09-24 Willy van Damme: USA spindeln i nätet ”Syrien och kemiska vapen” Alltsedan 2013 har det rapporterats om gasattacker i Syrien. Fullständig klarhet i vem som beordrat och utfört dessa råder det fortfarande delade meningar om.
2018-09-21 Anders Sjögren: Dagens Vietnam i backspegeln Författaren besökte Vietnam kring nyåret 2017-18. Det resulterade i tre artiklar som vi här återger.
2018-09-19 Paco Aguaza: Teresa Rodríguez: Vi måste fortsätta att bygga upp ett alternativt ”sunt förnuft” (intervju) Intervju med framgångsrik antikapitalist i Andalusien, som är den näst största av Spaniens autonoma regioner
2018-09-19 Vänsterpress om Spanien – hösten 2018 Om Katalonien, högerpartiet PP i korruptionsskandal och framgångar för vänstern i Andalusien
2018-09-18 Joseph Daher: Sekularister, sekularism och det syriska upproret Artikel om frågan om sekularism och hur den har diskuterats under upproret i Syrien, och varför den är viktig, särskilt gentemot islamistiska fundamentalister.
2018-09-17 Alan Moorehead: Ryska revolutionen Om Oktoberrevolutionen och dess förspel. Boken kom ut 1959 och var då den första på svenska som skrivits av en historiker som inte var socialist eller kommunist.

Till webbens startsida