Texter inlagda mellan 22/3 2019 och 22/5 2019
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2019-05-22 Per-Olof Mattsson: Anders Carlssons försök att ärerädda Stalin Recension av boken Resa in i det okända av f d ordföranden i Kommunistiska Partiet, Anders Carlsson.
2019-05-21 Frankrike inför EU-valet 2019 (artikelsamling) Om Gula västarna och president Macrons vacklande ställning
2019-05-17 Vänsterpress om EU-valet – del 2 Andra artikelsamlingen om det stundande EU-valet.
2019-05-15 Fred Williams: Recension av Stephen Kotkins Stalin: Paradoxes of Power 1878-1928 Kritisk recension av 1:a delen av Kotkins Stalinbiografi.
2019-05-14 Francine Mestrum: Hur ”social” är egentligen Europeiska unionen? Vilken social agenda har egentligen EU? Och vad har åstadkommits?
2019-05-13 Zjores A Medvedev: Vetenskap i Sovjet Framstående genetiker och biokemist tecknar naturvetenskapernas historia, som både är rik på stora framgångar och svåra bakslag, oftast ett resultat av missriktad politisk styrning (Lysenkoismen).
2019-05-10 Svensk vänsterpress om EU-valet Valet till Europaparlamentet närmar sig. I denna artikelsamling ingår texter från de flesta vänstertidningarna och vänsterpartierna.
2019-05-09 Gilbert Achcar: ”Ingen ände i sikte för krisen i Mellanöstern” Intervju med Achcar från Fair Observer, 18 april om utvecklingen i Mellanöstern.
2019-05-08 Francis Jorissen: Ny president i Ukraina – från Porosjenko till Zelenskij Den nye presidenten saknar egentligen politisk erfarenhet, vilket förmodligen bara gynnade honom: folket ville ha förändring. Men vad står han för och vad vill han åstadkomma?
2019-05-06 Monica Quirico: Alla vill ha sin egen Gramsci Om Gramscis roll och betydelse i den italienska vänstern.
2019-05-02 Svensk vänsterpress om Trotskij-serie på Netflix Denna ryska miniserie tar sig mycket stora friheter med historien. Den fråga som inställer sig är vad upphovsmännen egentligen velat åstadkomma med denna uppdiktade rövarhistoria?
2019-05-01 Lola Seaton: Frågor till ekosocialister Artikel ur New Left Review, där diskussionen som förts i tidskriften om miljöfrågan under senare år sammanfattas. "Grön New Deal", "nerväxt", "geo-engineering" är olika förslag som diskuterats.
2019-04-30 Sheila Fitzpatrick: Om Stephen Kotkins Stalin-biografi Recensioner av de två första delarna.
2019-04-29 Islam som moral, kontroll och statskonst Artikelsamling som bl a tar upp de problem som ateister möter i muslimska miljöer.
2019-04-26 Vänsterpress om Podemos och Spanien – april 2019 Stora förändringar i de politiska styrkeförhållandena förväntas vid de stundande parlamentsvalen i Spanien.
2019-04-25 Edward H. Carr: Trojkan vid makten Ur boken Mellan Lenin och Stalin om partikampen i bolsjevikpartiet 1923-4, då Stalin i allians med Zinovjev och Kamenev trängde ut Trotskij från inflytande.
2019-04-24 Per Månson: Ödesdigra minuter 1917 då historien kunnat ta en annan väg Om en händelse som inträffade just när Oktoberresningen börjat och som kunde lett till att man fått en socialistisk samlingsregering i stället för en bolsjevikisk.
2019-04-23 Tidsignal nummer 14 2016 i PDF-format (hela numret) Tema: Den sköra demokratin och Europeiska Unionens kris
2019-04-22 Hugo Blanco – peruansk bondeledare: Kampen för jord Om Blancos försök att organisera bönderna i Peru i kamp för sina intressen. Med utdrag ur en ny bok, "Vi indianer".
2019-04-19 Alexandra Reza: Inbillade folkförflyttningar Recension från New Left Review av boken "La ruée vers Europe", där författaren hävdar att 100 miljoner afrikaner kommer att emigrera till Europa under de närmaste decennierna.
2019-04-18 Maxim Gorkij: Obekväma tankar om Oktoberrevolutionen Artiklar skrivna under tiden maj 1917 - juli 1918. Gorkij stödde revolutionen, men var kritisk mot mycket som skedde i dess namn.
2019-04-17 Roy A. Medvedev: Mordet på Bucharin Liksom så många andra ledande bolsjeviker blev Nikolaj Bucharin ett offer för den stora terrorn som kulminerade under åren 1937-38: Bucharin dömes till döden vid 3:e Moskvarättegången 1938.
2019-04-16 Anders Hagström: Om Kina Den kinesiska revolutionens historia från det kinesiska kommunistpartiets bildande (på 1920-talet) till händelserna efter Maos död.
2019-04-15 Perspektiv på Kina Artiklar ur New Left Review, som tittar på Kinas utveckling ur olika perspektiv, motsättningarna till USA, krediternas roll och den traditionella kinesiska filosofins roll.
2019-04-12 Tony Wood: Dzjugasjvilis liv Recension av 2 biografier om Stalin, ur New Left Review, nr 95 2015. En av dessa biografier, av S Kotkin, har hyllats av nystalinister och personer med rötterna i den stalinistiska traditionen.
2019-04-10 Angela Klein: Vilket Europa? Artikel ur Tidsignal nr 14 2016
2019-04-10 Cédric Durand: Nu är det dags att upplösa EU Artikel ur Tidsignal nr 14 2016
2019-04-08 Martin Fahlgren (red): Stalin och Lenins ”testamente” Utdrag ur tal där Stalin citerar och kommenterar "Lenins testamente" m m.
2019-04-08 Per Månson: Vem bär skulden? Diskussion om Marx’ och marxismens ansvar för utvecklingen i Sovjetunionen Redovisar även hur Marx' syn på Ryssland förändrades med tiden, den roll som Engels spelade, de ryska populisterna (narodnikerna) m m
2019-04-05 Andreas Malm: När kapitalet tar till vapen. Om imperialismen i vår tid Bok om den moderna imperialismen. Författaren diskuterar globaliseringen, USA:s roll och de gamla imperialism-teoriernas relevans idag m m.
2019-04-04 Işıkara, Kayserilioğlu, Zirngast: Missnöjet pyr i Erdoğans Turkiet Artikel från Jacobin magazine, skriven inför valet som hölls i Turkiet 31/3. Vid valet förlorade Erdogans AKP i de tre största städerna.
2019-04-03 Vem är egentligen franske presidenten Macron? Macron är pressad och verkar ha svårt att freda sig. Kommer han verkligen att kunna reda ut stormen? Det är dags att titta närmare på vem han är och vad han står för.
2019-04-02 Peter Gowan: En plan för socialistisk seger i USA Denna artikel (från amerikanska tidskriften Jacobin) är ett debattinlägg om strategin och taktiken för en socialistisk rörelse i USA.
2019-04-01 Isaac Deutscher: Svar till kritiker Deutscher besvarar kritik som riktats mot boken Ryssland efter Stalin som skrevs 1953, kort efter Stalins död.
2019-03-29 Hans Ödman: På jakt efter socialismens historiska nödvändighet En kritik av Rosa Luxemburgs teori om kapitalackumulationen
2019-03-28 Kommunistiska Internationalen grundades för 100 år sedan Komintern bildades i mars 1919 som den socialistiska revolutionens världsparti, och upplöstes drygt 24 år senare.
2019-03-26 Max Shachtman: Stalin om socialismen. Dechiffrering av Stalins budskap till ryska partikongressen Om Stalins skrift Socialismens ekonomiska problem i SSRU (1952)
2019-03-26 J. Stalin: Socialismens ekonomiska problem i SSRU Skrift från 1952
2019-03-25 John Lindgren: August Palm Biografi över en av den svenska arbetarrörelsens stora pionjärer
2019-03-22 Victor Shih: Kinas kreditgåta Intervju ur New Left Review, nr 115, januari-februari 2019. Om de senaste decenniernas "kinesiska mirakel" och de svårigheter den kinesiska ekonomin står inför.

Till webbens startsida