Texter inlagda mellan 7/12 2019 och 7/2 2020
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2020-02-07 Ture Nerman: Fascismen — den förvildade småborgarens revolt Ture Nerman varnade tidigt för nazistiska faran och kritiserade under 2:a världskriget skarpt Sveriges eftergiftspolitik gentemot Nazityskland bl a genom antinazistiska tidningen Trots allt!
2020-02-05 Ellen Meiksins Wood: Kapitalismens ursprung - Ett längre perspektiv Utdrag ur bok där Meiksins Wood analyserar övergången från feodalism till kapitalism och kommer fram till att man delvis måste revidera gamla uppfattningar om hur detta skedde.
2020-02-05 Carl Wilén: Demokrati eller kapitalism? En introduktion till Ellen Meiksins Woods tänkande Meiksins Wood har gjort viktiga studier av t ex kapitalismens uppkomst och förkapitalistiska samhällen, men har även kraftfullt försvarat marxismen mot anti-marxistiska strömningar som vänsterpopulism
2020-02-04 Arne Nilsson: Hotel Bristol Under 1:a Moskvarättegången ledde frågan om ett möte som skulle ha ägt rum i ett Köpenhamns-hotell senhösten 1932 till förvecklingar. Det visade sig nämligen att hotellet inte existerade.
2020-02-03 Jean-Jacques Marie: Ukraina, pogromer som västvärlden ignorerade Under åren 1918-20 skedde omfattande judepogromer. De nationalistiska styrkor som utförde dessa stod under ledning av Symon Petljura, som numera hyllas som nationalhjälte i Ukraina.
2020-01-31 Chris Slee: Syrien efter upproren – det statliga motståndets politiska ekonomi Recension av en bok som försöker göra ett bokslut över det syriska upproret och besvara frågor som: Vilka gjorde uppror och varför? Varför misslyckades upproret?
2020-01-29 Den jugoslaviska revolutionen Resolution antagen vid Fjärde Internationalens tredje kongress augusti-september 1951
2020-01-29 Ernest Germain [= Mandel]: Den jugoslaviska frågan – ett första bokslut Artikel (från 1951) om utvecklingen i Jugoslavien efter brytningen med Moskva sommaren 1948.
2020-01-28 Per Nyström: Geijers avfall Erik Gustaf Geijer, den svenska borgerliga historieskrivningens fader, startade 1838 en samhällskritisk tidskrift. vilket chockerade många av hans tidigare vänner.
2020-01-27 Marcel van der Linden: Sovjetunionen har ett nytt produktionssätt – Milovan Djilas Den jugoslaviske kommunistledaren Milovan Djilas lanserade i mitten av 1950-talet teorin att det stalinistiska Sovjetunionen utgjorde ett klassamhälle av nytt slag.
2020-01-24 Vänsterpress om Iran-USA efter mordet på general Soleimani – januari 2020 Mordet har lett till massiva antiamerikanska demonstrationer Iran och Irak. Även stora regimkritiska mobiliseringar har hållits, i Iran i synnerhet efter nedskjutningen av ett passagerarplan.
2020-01-23 Per-Åke Westerlund: Till marxismens försvar 80 år – måstebok för socialister 1939-40 förde Trotskij en hård politisk strid mot de i amerikanska SWP som inte längre ville se Sovjet som en arbetarstat som borde försvaras mot imperialismen utan som ett nytt klassamhälle
2020-01-21 Ernest Germain [= Mandel]: Teorin om ”statskapitalism” (1951) En hel del icke-stalinistiska marxister ansåg att Sovjet var statskapitalistiskt. Bland dem jugoslaven Milovan Djilas, vars uppfattning Mandel här polemiserar mot.
2020-01-21 Thomas Meaney: Milovan Djilas – ”En liten gammal farfar” Om den jugoslaviske kommunisten, författaren och debattörens liv och verk.
2020-01-20 Leo Trotskij: Problemen under Sovjetunionens utveckling Förslag till teser i "ryska frågan" från 1931, då Trotskij fortfarande tänkte sig att det skulle gå att reformera den byråkratiska diktaturen.
2020-01-15 Stalinisten Martin Andersen Nexø - artikelsamling Den danska arbetarförfattaren var en fanatisk anhängare och försvarare av det stalinistiska Sovjet, vilket dessa artiklar om Moskvarättegångarna illustrerar
2020-01-15 Per–Olof Mattson: Arbetarlitteraturens besiktningsman Om den danske arbetarförfattarens Martin Andersen Nexøs betydelse och roll för de svenska arbetarförfattarna.
2020-01-15 Per-Olof Mattson: Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär Martin Andersen Nexø Recensioner av Per-Olof Mattson biografi över den danske arbetarförfattaren Martin Andersen Nexø
2020-01-14 Phil Hearse: Måste Labour gå till höger för att trygga sin arbetarbas? Artikel från International Viewpoint som diskuterar varför Labour förlorade valet i december 2019 och hur vänstern ska tackla detta.
2020-01-13 Isaac Deutscher: Ryssland i förändring Under 1950-talet, efter Stalins död, hade Deutscher en optimistisk syn på utvecklingen i Sovjet, vilket denna artikel (från 1957) är ett exempel på
2020-01-10 Anton Jäger: Vi satsade allt på vänsterpopulismen – och förlorade Artikel från Jacobin, hösten 2019, om de vänsterpopulistiska rörelser som växte fram i Europa på 2010-talet. Varför? Och hur gick det?
2020-01-09 Per Nyström: Om historisk materialism Två artiklar där den svenske marxistiska historikern diskuterar den materialistiska historieuppfattningens betydelse för förståelsen av den historiska utvecklingen
2020-01-08 Marcel van der Linden: Statskapitalism – Tony Cliff Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union" som redovisar olika teorier om Sovjets klasskaraktär. Cliff är den främste förespråkaren för uppfattningen att Sovjet var statskapitalistiskt.
2020-01-07 Pierre Broué: Kommunistiska Internationalen 1926-1933 Kompletterat med 3 ytterligare kapitel som behandlar vänster- och högeroppositionen i Komintern, samt hur Stalin & Co stärkte kontrollen över Komintern.
2020-01-03 Max Shachtman: Är Ryssland en arbetarstat? (1940) Den stora terrorn 1936-38, icke-angreppspakten mellan Hitler och Stalin 1939, samt Andra världskrigets utbrott fick åtskilliga marxister, bland dem Shachtman, att ifrågasätta Sovjets klasskaraktär.
2020-01-02 Paul Le Blanc: Rosa Luxemburg och revolutionens aktualitet Handlar främst om Rosa Luxemburgs syn på och förhållningssätt till socialdemokratin
2019-12-20 Vänsterpress om valresultatet i Storbritannien – december 2019 Varför vann Boris Johnsons tories över Corbyns labour? Och vilken framtid kan vi förvänta oss?
2019-12-19 Revolutionen vägrar dö i Mellanöstern och Nordafrika Intervju med Gilbert Achcar från november 2019. Trots nederlag (Syrien, Egypten) uppstår hela tiden nya rörelser i regionen (Sudan, Irak, Libanon). Varför?
2019-12-18 Daniel Tanuro: Villkoren för en ekologisk fackföreningskamp Hur skall arbetarmassorna kunna dras in i kampen mot hotet mot klimat och miljön?
2019-12-17 Daniel Tanuro: Från COP till COP – katastrofen närmar sig Denna artikel skrevs inför FN:senaste klimatkonferens i Madrid
2019-12-16 Marcel van der Linden: Trotskij och teorin om den degenererade arbetarstaten Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union" som redovisar de olika teorier om Sovjets klasskaraktär. Här behandlas Trotskijs teori om "degenererad arbetarstat"
2019-12-13 Den Stora Gruvstrejken i Malmfälten 50 år Artikelsamling ur svensk vänsterpress
2019-12-12 Paul M. Sweezy Finns det en härskande klass i Sovjetunionen? (1978) Under 1970- och 1980-talen diskuterades flitigt Sovjetunionens klasskaraktär. En av de som bidrog med flera inlägg i den debatten var den amerikanske marxistiska ekonomen Sweezy
2019-12-11 Rustem Nurejev: Sovjetunionens kommunistiska partis historia (1938): Partipropagandans förvrängda spegelbild Fram till Stalins död hade SUKP(b):s historia en särställning i skolningen av partimedlemmarna. Denna artikel, baserad på PB-protokoll, ger en inblick i hur Stalin & Co såg på bokens användning
2019-12-10 Isaac Deutscher: Oktoberrevolutioner i ny tappning Deutscher har rykte om sig att vara en konsekvent anti-stalinist och kanske t o m trotskist. Många blir därför förvånade när de får veta att han faktiskt stödde Sovjets invasion i Ungern -56
2019-12-09 Per Nyström: Strindberg som historiker och som författare av historiska dramer August Strindberg var väl förtrogen med den svenska historien och flera av hans dramer hämtade stoff därifrån. Den svenske marxistiske historikern Per Nyström tittar här närmare på detta.

Till webbens startsida