Texter inlagda mellan 19/9 2020 och 19/11 2020
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2020-11-19 Johan Öberg: Sheila Fitzpatrick, en förnyare av sovjetstudierna Historikern Sheila F är en viktig pionjär när det gäller moderna sovjetstudier, till stor del baserade på arkivforskning.
2020-11-17 Moshe Lewin: Bönderna och sovjetmakten. En studie av kollektiviseringen i Sovjetunionen (utdrag) Kollektiviseringen av jordbruket förändrade Sovjetunionen i grunden, men förde också med sig mängder med problem. Utdraget nu kompletterat med ytterligare 3 kapitel.
2020-11-17 J V Stalin: Om kollektiviseringen av jordbruket Samling texter (tal, artiklar) från åren 1927-30 som rör kollektiviseringen i Sovjetunionen.
2020-11-16 Om Ture Nermans Brandtal mot nazismen Ture Nerman förde en enveten anti-nazistisk kamp i tal och skrift. Här presenteras en samling med sådana texter av honom. Innehåller bokens förord och 2 recensioner.
2020-11-13 Vänsterpress om USA-valet – mitten av november 2020 Biden har förklarats som segrare i det amerikanska presidentvalet, fast Trump vägrar acceptera det.
2020-11-11 Arne Nilsson: RSDAP:s Program och stadgar från 1903 AN kommenterar det program och de stadgar som antogs vid de ryska socialdemokraternas 2:a partikongress. Följs av polemik mot en del av de framförda synpunkterna.
2020-11-11 Lenin: Kapitalismen i jordbruket. Om Kautskys bok och om Bulgakovs artikel Lenin var mycket intresserad av hur jordbruket förändrades när kapitalismen fick allt större betydelse i ekonomin.
2020-11-10 Recensioner av Håkan Blomqvists bok Trotskij! Revolutionären mot Stalin Nyutkommen bok som introducerar Trotskijs liv och verk.
2020-11-09 Jonathan Steele: Stephen Cohen död Om den amerikanske historikern, bl a känd som författare till en viktig biografi över den ryska bolsjeviken Bucharin
2020-11-06 Vänsterpress om USA-valet – början av november 2020 Presidentvalet har hållits och rösträkningen har börjat. Men det kommer att dröja innan valutgången klar. Och Trump kommer inte att godta en valförlust.
2020-11-06 Antisemitismen och fallet Corbyn (november 2020) Labours högerfalang har under hela detta år försökt isolera och bli av med den tidigare partiledaren Corbyn. Nu spelar man ut det anti-semitiska kortet. Man är ute på farliga vägar.
2020-11-05 Ungsocialisterna 25 år. Liken i garderoben Detta är en historik över Ungsocialisterna, som bildades 1980 som ett slags ungdomsförbund till dåvarande Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF), senare Socialistiska Partiet (SP)
2020-11-04 Ryska socialdemokraternas 2:a partikongress 1903 (textsamling) Utdrag om partikongressen ur Pierre Broués Trotskij-biografi och den stalinistiska SUKP(b)s historia från 1938.
2020-11-02 Program för Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti (RSDAP) Programmet antogs vid RSDAP:s 2:a kongress som hölls i Bryssel och London i juli-augusti 1903.
2020-11-02 Organisatoriska regler [stadgar] för Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti (RSDAP) Antogs vid RSDAP:s 2:a kongress som hölls i Bryssel och London i juli-augusti 1903. Om stadgarna uppstod hårda motsättningar.
2020-10-30 Vänsterpress om USA – slutet av oktober 2020 Mindre än en vecka kvar till presidentvalet. Vart går USA?
2020-10-29 Paul Le Blanc: USA: Det demokratiska partiet, hotet från fascismen och den socialistiska framtiden Artikel från webbplatsen Links som analyserar och diskuterar utvecklingen i USA inför presidentvalet.
2020-10-28 Per-Olov Zennström: Om vänsterismen i och utanför VpK (1972) Under vänsteruppsvinget i slutet av 1960-talet och 1970-talet utsattes VpK för häftig kritik från vänster. Här går Zennström i svaromål mot vänsterkritikerna.
2020-10-27 Moshe Lewin: Lenins sista strid Ny version. Reviderad och kompletterad med bl a ny inledning.
2020-10-26 Styrkan hos enhetsfrontsaktioner kontra anarkistiska anspråk Utdrag ur förslag till politisk resolution för Socialist Action (USA). Menar att minoritetsaktioner missar och motverkar sitt syfte och att vägen framåt istället går via enade massaktioner.
2020-10-23 Vänsterpress om valet i Bolivia - oktober 2020 Vänsterpartiet MAS vann överlägset presidentvalet, trots (eller kanske just därför) att den förre MAS-presidenten störtades i en statskupp för ett år sedan.
2020-10-22 Lucio Colletti: Bernstein och den Andra internationalens marxism Den tyske socialdemokraten Eduard Bernstein (1850-1932) är känd för sin kritik av marxismen som lett till att han uppfattas som revisionismens upphovsman
2020-10-21 Robin Blackburn: Vad händer i Sovjetunionen? — intervju med Zjores Medvedev (1990) När denna intervju gjordes hade Sovjet inträtt i en djup kris, som skulle leda till dess upplösning (formellt i december 1991).
2020-10-20 Moshé Lewin: Bönderna och sovjetmakten: 1928-1930. En studie av kollektiviseringen i Sovjetunionen Ytterligare 3 kapitel av detta viktiga arbete. Nu är 9 kapitel publicerade (över halva boken).
2020-10-19 Ernest Mandel: En teori som inte klarade av att prövas av fakta Artikel från 1990 som kritiserar teorin att Sovjetunionen var "statskapitalistiskt", vars främsta förespråkare i Storbritannien var Tony Cliff från Socialist Workers Party.
2020-10-16 Vänsterpress om USA – mitten av oktober 2020
2020-10-15 V I Lenin: Stolypin och revolutionen (oktober 1911) Lenin gör ett bokslut över den ryske ministerpresidenten Stolypin som mördades i början av september 1911.
2020-10-14 Lars Bergquist: Om staten Om staten och dess klasskaraktär, civilsamhället och revolutionärerna
2020-10-13 Boris Volodarsky: Mordet på Kurt Landau I september 1937 kidnappades och mördades revolutionären Kurt Landau i Barcelona, av GPU/KGB-agenter
2020-10-12 Anand Gopal: Den arabiska termidoren Artikel från Catalyst, sommaren 2020, som analyserar bakgrunden till och utvecklingen av "den arabiska våren", och pekar på betydelsen av en klassanalys för att förstå händelserna.
2020-10-09 Vänsterpress om LAS – oktober 2020 Striden om förändringarna av Lagen om anställningsskydd (LAS)går mot ett avgörande.
2020-10-08 John Riddell: Bakukongressen 1920 förkunnade imperiets slut För 100 år sedan hölls på Kommunistiska internationalens initiativ en kongress i Baku, som samlade antikoloniala aktivister från öst. Denna artikel beskriver kongressen
2020-10-06 Alex Fuentes: Mannen, myten, Marxistarkivet En intervju med Martin Fahlgren, en av Marxistarkivets grundare. Handlar om Marxistarkivet, men även en hel del annat.
2020-10-06 Björn Erik Rosin: Hyresstrejken i Umeå Vintern 1972 genomfördes vid Umeå Studentbostäder en militant hyresstrejk, som åtföljdes av vräkningar. Denna artikel (skriven 2010) blickar tillbaka på dessa händelser.
2020-10-05 Pulacayoteserna (1946) Detta programmatiska dokument, som antogs av det det bolivianska gruvarbetarförbundet, fick synnerligen stor betydelse för arbetarrörelsen i Bolivia.
2020-10-02 Vänsterpress om USA – början av oktober 2020 Trumps skatteaffärer, presidentvalsdebatten, bråket om den amerikanska Högsta domstolen ...
2020-10-01 Christer Bergström: Finska fortsättningskriget. Slaget vid Tali-Ihantala 1944 Sommaren 1944 rasade det största militära slag som någonsin utspelats i Norden vid två byar på Karelska näset. Här stoppades Röda armén, vilket avgjorde Finlands öde.
2020-09-30 Per Nyström: Dr Martin Luther Den svenske marxistiske historikern diskuterar den protestantiske reformatorns liv, verk och betydelse med utgångspunkt från en Luther-biografi
2020-09-29 Gregor Benton och Lin Chun (red): Var Mao verkligen ett monster? (utdrag) Uppdaterad version av "det akademiska svaret" på Chang-Hallidays Mao-biografi. Nu ingår redaktörernas introduktion och 7 av recensionerna från bokens engelska upplaga.
2020-09-28 Vänsterpress om Coronapandemin – september 2020 Pandemin är långt ifrån slut. USA och Latinamerika är särskilt hårt drabbade, men även i Europa har smittspridningen tagit fart på nytt.
2020-09-25 Vänsterpress om skogsbränderna i USA –september 2020 USA:s västkust har drabbats av de värsta skogsbränderna i modern tid. Hårdast drabbat är Kalifornien, men även delstaterna Oregon och Washington har nåtts av bränderna.
2020-09-24 Moshé Lewin: Bönderna och sovjetmakten: 1928-1930. En studie av kollektiviseringen i Sovjetunionen Nu är de 6 första kapitel publicerade (c:a 1/3 av boken)
2020-09-22 V I Lenin: Tal till EKKI om vänsterismen (17 juni 1921) Detta tal höll Lenin inför EKKI som diskuterade franska frågan inför Kominterns 3:e kongress
2020-09-22 Leo Trotskij: Tal till Kommunistiska internationalens exekutivkommitté om den franska frågan (16 juni 1921) Talet hölls vid ett möte om "franska frågan" inför EKKI under förberedelserna för Kominterns tredje kongress som inleddes 22 juni
2020-09-21 Manuel Kellner: Ernest Mandels arbete, ett viktigt arv för 2000-talets revolutionära kamp Artikel om Mandels ekonomiska verk och politiska strategi, och deras tillämplighet idag.

Till webbens startsida