Plechanov

Texter av och om Georgij Plechanov

Om personlighetens roll i historien.

Den monistiska historieuppfattningens utveckling. En klassisk studie av den historiska materialismen.

Ett minnestal över Plechanov, av  Artikel från 1919 med anledning av den ryska marxistpionjärens död.G Zinovjev.