Georgij Plechanov

Texter av och om Georgij Plechanov

Om personlighetens roll i historien.

Den monistiska historieuppfattningens utveckling. En klassisk studie av den historiska materialismen.

Debatt om RSDAP:s program 1903. Inför de ryska socialdemokraternas andra kongress 1903 fördes en diskussion om det nya programmet. En hård kritik mot förslaget skrevs av Rjazanov. Plechanov svarade.

Ett minnestal över Plechanov, av  Artikel från 1919 med anledning av den ryska marxistpionjärens död.G Zinovjev.Huvudmeny