Catherine Samary

Texter av marxisten Catherine Samary

Mandels syn på övergången till socialismen. En kritisk diskussion om Ernest Mandels syn på "de reellt existerande socialistiska staterna", och begreppet "byråkratiserad arbetarstat".

Realsocialismens sammanbrott i Östeuropa. Två artiklar om utvecklingen i Östeuropa i början av 1990-talet, då det gamla systemet brakade samman och återupprättandet av kapitalismen tog fart.

Fem frågor om den jugoslaviska modellen. Ger en historisk bakgrund till Jugoslaviens sammanbrott, dess orsaker och konsekvenser. Ursprungligen en artikelserie.

Åter till 1989 års revolutioner. Tillbakablick till året då Berlinmuren föll och "realsocialismen" började bryta ihop i Östeuropa, en utveckling som kulminerade med Sovjetunionens upplösning 1991. Artikeln från 2010.

Bygg kampen mot EU på europeisk nivå. Ur Tidsignal nr 14 (2016), temanummer om demokratin och Europeiska Unionens kris.

Kommentarer till det “Feministiska manifestet mot kriget". Diskuterar Ukraina-krigets karaktär och hur man bör förhålla sig till kriget. Författaren är kritisk mot manifestets syn på kriget och avvisar dess pacifistiska inriktning.

Ukrainas vänster under uppbyggnad på flera områden. Om bl a en viktig nationell konferens nyligen anordnad av ukrainska Sotsialnyi Ruch (Sociala Rörelsen).

Mot Rysslands angreppskrig, och om behovet av en vänster utan koloniala skygglappar. Diskuterar Natos, EUs och Rysslands roll, utvecklingen i Ukraina, vikten av den nationella frågan m m. Formulerar även politiska riktlinjer.

Argument för ett ”vänsterprogram” mot kriget i Ukraina. Författaren argumenterar för ett program för ett oberoende och demokratiskt Ukraina, och hur vänstern i väst kan stöda det.Huvudmeny