Texter av Alan Woods

Texter av den engelska marxisten Alan Woods

Till minne av Pierre Broué (1926-2005). Minnesruna över den franska marxistiske historikern.

Efter Gaddafis död: revolution och kontrarevolution i Libyen. Artikel från 21/10 2011 som analyserar och diskuterar den hittillsvarande och framtida utvecklingen i Libyen.

Leonardo Padura: Mannen som älskade hundar. En utförlig presentation och recension av den kubanske författarens mycket omtalade (och rosade) roman om mordet på Trotskij och hans mördare Ramón Mercader.

Terrorismens vansinne och kapitalismens förfall. Artikeln skrevs med anledning av terrorattentaten i London och Manchester i juni 2017.

Ryska revolutionen – En studieguide. Viktiga och bra böcker om ryska revolutionen.

Inledning till Stat och revolution – Statens roll och socialdemokratin. Detta är ett förord till en nyutgåva av Lenins berömda skrift som skrevs augusti-september 1917 och gavs ut i slutet av november samma år.Huvudmeny