Stuart Schram

Texter av och om Stuart Schram

Mao Tse-tungs tänkande. Längre utdrag ur Schrams läsvärda bok om Maos tänkande.

Politiska skrifter: Tal och brev 1956-71. Samling (icke-officiella) Mao-texter sammanställda och kommenterade av Stuart S Schram.

Mao Tse-tung. Schrams klassiska Mao-biografi från 1966.

Till minne av Stuart Reynolds Schram, 1924-2012, av Roderick MacFarquhar. En intressant och informativ levnadsteckning över S R Schram, som otvivelaktigt var den främste Mao-kännaren utanför Kina.Huvudmeny