Om religion

Texter om religion

Religionen – dess samhälleliga rötter och roll, av Felix Morrow. Föredrag från 1932 som analyserar religionens rötter och roll utifrån en marxistisk ståndpunkt.

Opium för folket. Till kritiken av religionshistorien, av Anna Törngren.

Opium för folket – marxism och religion, av M Löwy. Ur Röda Rummet, 3/2005.

Marxister och religionen – igår och idag, av Gilbert Achcar. Artikel från 2004 om marxisters förhållningssätt till religion, främst i förhållande till islam.

Vänstern och religionen, av Sam Carlshamre. Artikelserie från tidningen Arbetaren.

Kommunismen och kristendomen, av Tuure Lehén. Skrift från 1953.

Religion och politik idag från ett marxistiskt perspektiv, av Gilbert Achcar. Marxism och religion, ateism, befrielseteologi, islamisk fundamentalism m m.

Jacobin om religion och socialismJacobins vårnummer -24 ägnades åt hur socialister och progressiva kan tänka om religion och socialism.