Miljöfrågan

Artiklar om miljöfrågan och en marxistisk politik för denna.

Det tidiga sovjetiska engagemanget i miljöskydd, och hur det försvann, av Kunal Chattophadhyay. Artikel om hur miljövård diskuterades och genomfördes under de första åren efter ryska revolutionen 1917, innan stalinismen.

Miljövården och den revolutionära strategin, av Björn Eriksson, Ur FI 2/76.

Den ”gröna” ideologin, av Björn Eriksson. Ur FI 2/88.

Det gröna hotet! Om genmanipulerade livsmedel, av Ataulfo Riera.

Varde ljus! Om energislöseri och kärnkraft.

Artiklar om miljö och kärnkraft i Mullvaden och Internationalen 1971-76. Det var på 1970-talet som miljöfrågor på allvar kom upp på dagordningen. Denna bibliografi visar hur detta återspeglade sig i två vänstertidskrifter vid denna tid.

Kvinnofrågor, kvinnomedvetande och klass – en analys av kärnkraftsfrågan, av Abby Peterson. Artikel från 1981 som analyserar folkomröstningen om kärnkraft utifrån begreppet kvinnomedvetande.

Klimat och kris inför Köpenhamn, av Benny Åsman. Artikelserie om klimatfrågan (2009).

För de arbetandes ekologiskt socialistiska miljöparti, av Mikael Enström. Debattinlägg i miljöfrågan.

Köpenhamn: Massivt motstånd mot miljömarodörerna" men..., av John Andersson. Stora demonstrationer i Köpenhamn men också massgripanden och annat polisiärt övervåld. (December 2009).

Framsteg kontra naturen? Kan marxismen och klasskampen förhindra miljökrisen?, av Luke Cooper. Miljöfrågan ur marxistiskt perspektiv. Behandlar bl a hur marxismens pionjärer - Marx och Engels - såg på frågan.

Fossilkapitalets sista strider, av Mikael Nyberg. Om jakten på fossila bränslen (olja, gas och kol) - en sinande resurs.

Kris, klass och klimat. Klimatresolution för Socialistiska Partiet antagen i november 2008.

”Nu gäller det jorden och klimatet”. Intervju med Hugo Blanco från 2011. Blanco har alltid ägnat sig åt ekologiska problem.

Hugo Blancos livslånga kamp för ekosocialismen, av Peter Widén. Intervju från juni 2020. Även ett upprop till Hugo Blancos försvar med anledning av de hot som riktats mot honom av den politiska högern i Peru.

Sandy en förvarning om vad som kommer, av Mark Kilian.

Kriget om fossila bränslen, av John Bellamy-Foster. Artikel om energikrisen och en politik att bemöta den. Artikeln har tidigare publicerats i tidskriften Röda Rummet.

Växthuseffekten och upproret i Syrien, av Martin Fahlgren. Bland de faktorer som ledde fram till upproret var en svår jordbrukskris, till följd av flera år av torka som ruinerade ett stort antal småbönder.

Nästa flyktingkris, av Christian Parenti. Artikel om den nuvarande (2015) "flyktingkrisen" och vad världen kan förvänta sig av framtida flyktingströmmar orsakade av klimatförändringarna.

Ekologiska produktivkrafter, av Hoffmeyer-Eriksson. För att jordklotet även i framtiden ska vara beboeligt så måste man få bukt med alla miljöproblem. Här diskuteras dessa problem och hur de kan/måste angripas.

Samhällets naturhistoria, av Jesper Hoffmeyer. Författaren granskar sambanden mellan natur, teknik och historia och försöker finna sätt att få stopp på den allt svårare miljökrisen, bl a genom att utnyttja s k ekologiska produktivkrafter.

Recensioner av Jesper Hoffmeyers Samhällets Naturhistoria. Två recensioner översatta från den danska debatten om Hoffmeyers viktiga i lägg i miljödebatten.

Växthuseffekten, klimatet och vädret, av Andreas Malm. Bl a utdrag ur boken Det är vår bestämda uppfattning att om inget görs nu kommer det att vara för sent (2007) + en del anknytningar till den aktuella situationen.

Krig mot oljebaronerna. av Anderas Malm. Utdrag ur ny bok om klimatkrisen, där förf. bl a redovisar en ny lovande teknik för att avskilja växthusgasen koldioxid direkt från luften, vilket kan få mycket stor betydelse.

Revolution inför klimatkatastrofen, av Andreas Malm. Vi närmar oss en klimatkatastrof. För att sätta stopp för den krävs radikala ingrepp i den nuvarande ekonomin. Detta kräver en revolution menar författaren.

För att stoppa klimatförändringarna behöver vi en ekologisk leninism. Intervju med Andreas Malm från 2020. Det krävs radikala ingrepp i den nyliberala kapitalismens sätt att fungera för att få bukt med miljökrisen.

Kollektiv klimatkamp på en ny nivå?, av Andreas Malm. I denna text ställer Malm frågan om inte miljökrisen nu gått så långt att det krävs radikalare kampmetoder, såsom sabotage, för att bryta den fatala utvecklingen.

Klimatkamp på ett radikalare spår, av Lars Henriksson. Diskuterar aktionsformer m m med anledning av de idéer som miljöaktivisten Andreas Malm framfört i sin senaste bok.

Hur ska vi hinna rädda klotet? av Daniel Brandell. Om Andreas Malms bok Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent.

Konflikten i Nigeria är ett resultat av miljöförstöringen i hela Västafrika, av Olalekan Adekola. Artikel ur Conversation, 22 februari 2018, om hur miljöförstöringen i regionen är en orsak bakom de pågående konflikterna i landet. Artikeln tidigare publicerad i Internationalen.

Från Marx och Engels till ekosocialism, av Michael Löwy. Marxismens pionjärer var inte alls omedvetna om miljöfrågor - tvärtom! Även om de givetvis inte kunde förutse alla problem.

Ekosocialism – jordens möjlighet?, av Michael Löwy. Miljökrisen riskerar hela den mänskliga artens fortlevnad. Radikala förändringar krävs för att komma till rätta med detta. Löwy pläderar för en ekosocialistisk lösning.

Tretton teser om den ekologiska krisen, av Michael Löwy. Allt fler varningsklockor ringer: Medeltemperaturen stiger, extremväder blir allt vanligare, mängder av djur och växter står inför utrotning .... Vad bör göras?

Övergången - om behovet av ekologisk och social planering, av Michael Löwy. Det behövs radikala åtgärder för att råda bot på klimatkrisen och problem som hotar allt liv på jorden. Men detta klarar inte marknadsekonomin, utan det krävs ekonomisk planering.

”De som inte kämpar har redan förlorat.” Enligt ekosocialisten Michael Löwy rör vi oss mot en katastrof som bara kan undvikas genom en revolution som bryter med kapitalismen.

Ekosocialismen: en livsnödvändig syntes, av Michael Löwy. Kapitalismen är inte förenlig med en hållbar framtid och sätter mänsklighetens överlevnad på spel. Ekosocialismen erbjuder ett radikalt alternativ.

11 felaktiga påståenden om klimatet. Michael Löwy bemöter elva vanliga påståenden om klimatet. Tidigare publicerad i Internationalen.

Ekosocialister debatterar strategin för att stoppa klimatförändringarna. Debatt mellan Daniel Tanuro och John Bellamy Foster/Ian Angus om strategin för att stoppa de pågående klimatförändringarna, fr a hur man ska stoppa användningen av fossilt bränsle.

Tre innebörder av ekosocialism - Intervju med Ian Angus, av Ian Angus. Angus klargör vad ekosocialism står för. Han berör även vad som kan göras för att "lösa" problemet med den globala uppvärmningen.

Orkanpolitik: hur klimatkatastrofen diskriminerar de fattiga, av Phil Hearse. Artikel från den australiensiska webbplatsen Links, om hur klimatorsakade katastrofer drabbar fattigare länder och människor hårdare.

Vad är den verkliga orsaken till bränderna i Kalifornien?, av Phil Hearse. Artikel om bakgrunden till bränderna i Kalifornien hösten 2018, och varför de blir allt vanligare. Tidigare publicerad i Internationalen.

Clarté debatterar klimatkrisen. Hur kan man vända på utvecklingen och få bukt med den globala uppvärmningen och dess konsekvenser? Det är vad som debatteras.

Frågor till ekosocialister, av Lola Seaton. Artikel ur New Left Review, där diskussionen som förts i tidskriften om miljöfrågan under senare år sammanfattas. "Grön New Deal", "nerväxt", "geo-engineering" är olika förslag som diskuterats.

Klimatkrisen – vilka övergångskrav ska ekosocialister driva kampanj om?, av Mike Shaugnessy. Ett diskussionsinlägg hämtat från brittisk ekosocialistisk organisation.

Att stoppa klimatförändringen kommer aldrig att vara någon ”bra investering”, av Paul Fleckenstein. Om en viktig bok som mycket bra redogör för klimathotet och vart det håller på att leda oss, men som har illusioner om vad som kan åstadkommas med kapitalistiska marknadsmekanismer.

En ekologisk politik för arbetarklassen, av Mike Huber. Artikel från den amerikanska tidskriften Catalyst. Är inriktad på amerikanska förhållanden men de grundläggande resonemangen är allmängiltiga.

Liten handbok för klimataktivister, av Göran Dahlman. Förklarar växthuseffekten och dess effekter, besvarar vanliga invändningar från klimatskeptiker och klimatförnekare m m.

Från COP till COP, katastrofen närmar sig, av Daniel Tanuro. Om miljötoppmötet i Madrid, december 2019. Tidigare publicerad i Internationalen.

Villkoren för en ekologisk fackföreningskamp, av D Tanuro.Hur skall arbetarmassorna kunna dras in i kampen mot hotet mot klimat och miljön?

Om Greta Thunberg och bränderna i Australien, av D Tanuro. Två artiklar, om de reaktionära hatattackerna mot Greta Thunberg och de omfattande skogsbränderna i Australien.

Grunder för en ekosocialistisk strategi, av D Tanuro. Vad krävs för att förhindra den annalkande miljökatastrofen?

COP27, nytt toppmöte för grönmålning, grön kapitalism och förtryck, av Daniel Tanuro. En förkortad version av denna artikel har tidigare publicerats av Internationalen.

Ekologin och friheten, av André Gorz. I denna bok utvecklar Gorz sina idéer om ekologin som en viktig faktor i kapitalismens kris. När han skrev den (1977) var ekologins politiska aspekter ofta förbisedda.

Kapitalets klimat. För en miljöövergripande ekosocialism, av Nancy Fraser. Artikel ur New Left Review som förklarar varför miljökampen för att bli framgångsrik måste vara antikapitalistisk och ekosocialistisk.

Diskussion om klimat, energi och ekonomi, av Cédric  Durand och Adam Tooze. Tre artiklar som diskuterar klimatet, energikrisen och hur en grön omställning kommer att påverka ekonomin.

COP26-avtalet är ett nytt förräderi mot klimaträttvisan, av Sam Knights. Artikel som kommenterar FN:s klimattoppmöte i Glasgow i november -21. Tidigare publicerad i Internationalen.

Mot domedagsscenarier: vad bör göras nu?. Intervju med John Bellamy Foster ur Monthly Review, 1 december 2021. Är miljöförändringarna oåterkalleliga? Kan något göras, och i så fall vad?

Ekologi och historiens framtid, av John Bellamy Foster. "I denna konflikt är ekonomisk kamp bara meningsfull om den också är miljökamp, samtidigt som miljörörelser på samma gång måste vara ekonomiska rörelser" skriver Foster bl a i denna artikel.

Det är de rika som bränner upp planeten, av Max Lawson. Artikel ur Jacobin magazine. Rika människor ger upphov till mycket högre koldioxidutsläpp än fattiga, både genom sin konsumtion och sina investeringar.

Fossilindustrin ger inte upp frivilligt, vi måste bli starkare, av Andreas Malm. Malm är en engagerad debattör inom klimatfrågan. Han är författare till flera böcker som fått mycket positivt bemötande inom den internationell miljöopinionen. En förkortad version av denna artikel har publicerats i Röda Rummet nr 3 2022.

Framtidens jordbruk, av Harriet Friedmann. Recension av den brittiske miljöskribenten George Monbiots bok Ny jord. Är räddningen för världens livsmedelsförsörjning att ersätta boskapsskötsel med proteinpulver tillverkat av fermenterade bakterier?

Ett skövlat hav, av Timothy Erik Ström. Artikel ur Sidecar om de för havsmiljön sannolikt ödesdigra effekterna av sökandet efter olja och gas under havsbottnen.

Kriget i Ukraina gör en rättvis energiomställning mer akut, av Simon Pirani. Pirani är en marxistisk historiker och energiforskare med miljö- och energifrågor som specialitet.

Fossilindustrins offensiv, av Christian Zeller. Under senare år har fossilindustrin trots allt tal om "grön omställning" ökat sina investeringar. Tidigare publicerad i Internationalen.

Tio saker som förändras utan fossila bränslen, av Gail Tverberg. Många, både i och utanför miljörörelsen, talar om att enda sättet att stoppa klimatförändringarna är att sluta använda fossila bränslen. Men vad får det för konsekvenser?


Vänsterpress om skogsbränderna, vädret och klimatet – juli 2018. Extrem värme och torka, snabbt smältande isar i polarområdena, det är några av de konsekvenser som klimatförändringarna fått under denna sommar.

Vänsterpress om vädret och klimatet – augusti 2018. Frågor kring den globala uppvärmning har aktualiserats under den gångna sommaren på grund av extremvärdret. Den har därför också hamnat högre på dagordningen inför det kommande valet.

Vänsterpress om vädret och klimatet – slutet av augusti 2018. Aktuella artiklar om klimathotet.

Vänsterpress om klimatfrågan – oktober 2018. Handlar mest om den nya allvarliga rapporten från FN:s klimatpanel och reaktioner på densamma.

Vänsterpress om kampen mot klimathotet – sommaren 2019. För att övervinna klimathotet krävs kraftiga ingrepp i det kapitalistiska systemets sätt att fungera. Vad kan och bör göras?

Vänsterpress om klimat och miljö – juli 2019. Om klimathotet och miljöförstöringen och vad som bör göras.

Vänsterpress om klimatkampen – augusti 2019. Politikerna gör i stort sett inget för att ta itu med den klimatkatastrof som kommer allt närmare. Det är en orsak till att förslag om "klimatstrejk" har väckts.

Vänsterpress om klimatet – september 2019. Artiklarna i denna samling handlar mest om vad som kan/måste göras för att sätta stopp för den globala uppvärmningen och vända utvecklingen.

Vänsterpress om klimatet – november 2019. Behandlar diverse frågeställningar som rör klimathotet och hur man tar itu med det.

Underkategorier