Josef Stalin

Texter av Josef Stalin

Marxismen och den nationella frågan. Denna skrift (från 1913) medförde att Stalin fick rykte om sig att vara specialist beträffande nationella frågan. Han blev också folkkommissarie för nationalitetsfrågor i den första sovjetregeringen.

De nationella momenten i parti- och statsuppbygget. Resolution antagen vid ryska KP:s 12:e kongress våren 1923.

Till Lenins död. Tal från januari 1924.

Stalin och Lenins ”testamente”, (red) Martin Fahlgren. Utdrag ur tal där Stalin citerar och kommenterar "Lenins testamente" m m.

Oktoberrevolutionen och de ryska kommunisternas taktik. Förord till boken ”På väg till Oktober” (1924). Detta är den första text där Stalin formulerar "teorin om socialism i ett land".

Om högeravvikelsen i Sovjetunionens Kommunistiska Parti (bolsjevikerna). Tal på SUKP(b)s Centralkommittés och Centrala kontrollkommissions plenum den 1 april 1929.

Om kollektiviseringen av jordbruket. Samling texter (tal, artiklar) från åren 1927-30 som rör kollektiviseringen i Sovjetunionen.

Kampen mot fascismens trotskistiska agenter och vårt partis uppgifter. Två tal från mars 1937. Publicerades för första gången på svenska av Proletärkultur (r-arnas bokförlag) 1971.

Om den dialektiska och den historiska materialismen. Stalins mycket spridda och omdiskuterade arbete om den marxistiska filosofins grunder.

Socialismens ekonomiska problem i SSRU. Skrift från 1952.Huvudmeny