Enzo Traverso

Texter av och om den marxistiske historikern Enzo Traverso

Auschwitz, Marx och nittonhundratalet. Om förintelsen.

Den nya antisemitismen: verklighet och fantasifoster, av Enzo Traverso. Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005).

”Kriget i Gaza förvanskar minnet av Förintelsen”, av Joseph Confraveux och Mathieu Dejean. Intervju med Enzo Traverso.

Om Enzo Traverso - Förintelsen i marxistiskt perspektiv, av David Brolin. Om Traversos essäsamling "Auschwitz, Marx och nittonhundratalet".

Noteringar under läsningen av Enzo Traversos ”Marxisterna och judefrågan”, av Ernest Mandel. Artikel från 1990.Huvudmeny