Arbetarrörelsen

Om arbetarrörelsen, dess olika strömningar, etc. Välj ur menyerna till vänster.

Utopi och verklighet. Den europeiska arbetarrörelsens sociala historia, av Wolfgang Abendroth.

1914: den stora splittringen, av Marcel Liebman. I augusti 2014 är det 100 år sedan Första världskriget bröt ut. Denna artikel från 1964 tar upp bakgrunden till den splittring av arbetarrörelsen som det ledde till.

Bernkonferensen och Borgfredssocialisternas international, av Ture Nerman. Om det misslyckade försök som gjordes i början av 1919 att återuppliva Andra internationalen. Vid samma tidpunkt grundades den Kommunistiska internationalen.

Kommunismens fem ansikten, av Gilles Martinet. Analyserar och jämför olika "socialistiska stater" och system: Sovjet, Jugoslavien, Kina, Tjeckoslovakien och Kuba.

Om Första maj. Artiklar om bakgrunden till firandet av 1:a maj m m.

Den avancerade kapitalismens omdaning och arbetarrörelsens framtidsutsikter, av Göran Therborn. Artikel från 1984.

Arbetarrörelsen och storstaden, av Eric Hobsbawm. Med inledning om författaren/historikern Hobsbawm.