Brian Pearce

Texter av Brian Pearce

Marxisterna under Andra världskriget. Ur FI 2/81.

André Marty - en fransk revolutionär. Marty var en av det franska kommunistpartiets grundare och mest kända ledare, en av de högst ansvariga för den Internationella brigaderna i Spanien m m.

Trotskij som historiker.

De brittiska stalinisterna och Moskvarättegångarna.  Artikel från 1958.

Marxismen och det asiatiska produktionssättet. Några reflektioner kring detta (i vissa kretsar) kontroversiella begrepp.Huvudmeny