Augustin Souchy

Texter av den tyske anarkisten Augustin Souchy

Den ryska arbetare- och bonderevolutionen (1920). Ett kritiskt bokslut över den ryska revolutionen. Behandlar främst utvecklingen efter maktövertagandet 1917.

Bland spanska bönder. Kollektiviseringen i Aragonien. Bok från 1938. Författaren fungerade under inbördeskriget i Spanien som representant för anarkosyndikalistiska CNT.

SAC:s tidskrift Syndikalismen årgång 1939. Artiklar om spanska inbördeskriget, ger en anarkosyndikalistisk beskrivning av händelseförloppet. Innehåller artiklar av Souchy.Huvudmeny