Peter Weiss

Texter av och om Peter Weiss

Rapport om Förenta Staternas förstärkta angrepp mot Nordvietnam efter 31/3 1968, av Weiss/Palmstierna. Rapport om amerikanska bombningar av nordvietnamesiska provinser söder om 19:e breddgraden som Washington kallade "begränsade", men som i verkligheten var en eskalering.

Trotskij i exil. Pjäs i två akter. Denna pjäs, där Peter Weiss försökte återupprätta den historiska sanningen, fick många stalinister och maoister att tappa självbehärskningen och Weiss utsattes för en hätsk kampanj.

Peter Weiss och teaterpjäsen Trotskij i exil, av Werner Schmidt. Att ifrågasätta den Trotskij-bild som utformats under Stalin-epoken var inget som en kommunist kunde göra ostraffat, det var Moskvakommunister och maoister överens om: En häftig hetskampanj startade.

Trotskij i exil av Peter Weiss. Anteckningar till premiären av den tyska uppsättningen, av Ernest Mandel. Denna text ingick i programbladet vid tyska premiären av teaterpjäsen 1970. Mandel diskuterar Trotskijs roll i den ryska revolutionen och pjäsens framställning av detta.

Peter Weiss och den historiske Trotskij, av George Breitman. Breitman diskuterar hur Weiss använder historien i Trotskij i exil och granskar hur de verkliga händelserna i Trotskijs liv förhåller sig till den konstnärliga framställningen.

Kreml öppnar eld mot Trotskij i exil, av Gerry Foley. Artikeln, som är från 1970, redovisar Moskvas reaktioner på pjäsen.

Peter Weiss – författare mellan Sverige och DDR, av Birgitta Almgren. Utdrag om förvecklingarna mellan Weiss och DDR med anledning av pjäsen Trotskij i exil. Med kritisk kommentar av Gunilla Palmstierna-Weiss (Peter W:s hustru).

De falska vännerna till Peter Weiss, tysk dramatiker, filmare och romanförfattare, av Stefan Steinberg. Artikeln, som är från oktober 2016, diskuterar pjäsen Trotskij i exil.

En kritisk intellektuell, av Per-Olof Mattsson. Om Werner Schmidts Peter Weiss: ett liv som kritisk intellektuell.

Peter Weiss – Från individuell revolt till socialistisk revolution, av Lars-Christer Hydén. Den i Sverige verksamme tyskfödde författaren/dramatikern/konstnären Peter Weiss var betydelsefull inte bara i Sverige, utan internationellt, särskilt i den tyskspråkiga världen.

Jan Myrdal om Peter Weiss. Myrdal gillade inte författaren/dramatikern/konstnären Peter Weiss. Här återges artiklar från 1979, föranledda av olika uppfattningar om konflikten mellan Vietnam och Kampuchea.Huvudmeny