Rosmer

Texter av Alfred Rosmer

Moskva under Lenin. Klassisk redogörelse för Sovjetunionen under de första åren efter revolutionen. Handlar även om den Kommunistiska internationalen.Huvudmeny