James Petras

Texter av James Petras

Gerillarörelser i Latinamerika. Om olika gerillarörelser i Latinamerika under 1960-talet och fram till början av 1970-talet.Huvudmeny