Sverige

Texter om de olika organisationer som funnits och finns inom svensk arbetarrörelse. Dessutom publicerar vi material som skrivits om Säpo:s bevakning av svenska vänstern och fredsrörelsen. Både texter som skrivits av olika vänstergrupper, och dessutom de utredningar som Socialstyrelsen presenterat om Säpo:s aktiviteter. Välj ur menyerna till vänster.

Här nedan publicerar vi texter som behandlar Sverige generellt.

Om klasserna i Sverige, av G Therborn. 

Arbetarrörelsen i Sverige (del 1), av Knut Bäckström. Behandlar perioden fram till 1900.

Arbetarrörelsen i Sverige (del 2), av Knut Bäckström. Behandlar perioden 1900-1918. 

Arbetarrörelsens utveckling i de tre nordiska länderna 1914-20, av Edvard Bull. En "klassisk" och mycket omdebatterad uppsats från 1922.

Den röda tråden, av Håkan Blomqvist. Den svenska arbetarrörelsens historia. 

Politik och organisation. Staten och arbetarklassens organisationer, av Sune Sunesson. Avhandling som främst behandlar den svenska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. 

Hungerskjöld och potatiskriget, av Mats Parner. Om Sverige revolutionsåret 1917.

Arbetskompaniet Storsien - en bok om politisk internering 1939-43, av Kieri, Sundström, Åren 1939-43 fanns i Sverige arbetsläger (koncentrationsläger), där kommunister och andra politiskt radikala internerades. Denna bok handlar om det största, första och mest kända av dessa. 

Kina, Vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, av Stig Eriksson/M Fahlgren. Om Kinas utrikespolitik, fr a i förhållande till Vietnams befrielsekamp, och den svenska maoist-influerade vänsterns (främst Kfml och Kfml(r), men även FK) inställning till det.

Vad var den svenska modellen? av Kjell Östberg. I och utanför SAP höjs kritiska röster som anser att partiet urartat och att det är nödvändigt att återuppliva traditionerna från Erlanders och Palmes tid. Vad innebär det?

1968 – när allt var i rörelse. 60-talsradikaliseringen och de sociala rörelserna, av Kjell Östberg. Detta är bokens första upplaga som kom ut 2002.

Utanför systemet, vänstern i Sverige 1968-78. Antologi om "68-vänstern". Boken innehåller separata artiklar om VPK och om vänstergrupperna (KFML/SKP, KFMLr/KPMLr, RMF/KAF/SP och FK).

Kårhusockupationen, av Claes Fredelius. Om kårhusockupationen i Stockholm i slutet av maj 1968. 

Löntagarfonder - rörelse kontra politik, av Per-Erik Wentus och Roy Karlsson. En tillbakablick på striden om löntagarfonder i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Författarna är kritiska mot det sätt på vilket "vänstern" förhöll sig till det hela.

Kommunismens hot och löfte - Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917-1991. En antologi.

Arbetaren som somnade - Sverige 1995, av K G Vinsa. En provokativ, kontroversiell och orättvis - men tänkvärd - betraktelse över den svenska arbetarklassen och i synnerhet den s k 68-vänstern.

Sverige – den byråkratiserade demokratin, av Anders Hagström.

Folkdemokratin Sverige – en kontrafaktisk historielektion, av Anders Hagström. . Vad hade hänt om Sverige hamnat blivit hamnat i Sovjets intressesfär efter Andra världskriget? Artikelförfattaren försöker teckna ett trovärdigt scenario, utifrån analogier med Östeuropa.

Den svenska arbetarklassens historia. Studiecirkel utgiven 1977 av Förbundet Kommunist.

Lärdomar av trettiotalet, av Christian Berggren. Artikel ur tidskriften Kommunist från 1977, som diskuterar hur arbetarpartierna och fackföreningsrörelsen agerade under den ekonomiska kris som då rådde.

Den svenska arbetarrörelsen och socialismen. Den svenska vänsterorganisationen Arbetarmakt ger sin syn på den svenska arbetarrörelsens historia, inklusive och utomparlamentariska vänstern.

Vi bygger landet, av Yvonne Hirdman. Den svenska arbetarrörelsens historia. Bokversionen är ett rikt illustrerat praktverk. I denna version finns hela grundtexten med, men bara en liten del av bokens illustrationer m m.

Om Göran Therborns tacktal för Leninpriset 2019, av Göte Kildén. Om Therborn och Jan Myrdals roll i svensk vänster med mera.

Svenska vänstern och kriget i Ukraina, av Volodja Vagner. En utländsk betraktare gör en kritisk granskning av den svenska vänsterns syn på Ukraina-kriget 2022.

Socialistiskt Forum november 2022. För första gången sedan pandemin samlades vänsteraktivister, debattörer och föreläsare till Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm. Årets tema var ”Ta tillbaka framtiden”.


Vänsterpress om flyktingkrisen - november 2015.

Vänsterpress om flyktingkrisen – slutet av november 2015. Inskränkningar på asylrätten har antagits i en rasande fart under den senaste månaden.

Vänsterpress om terrordådet i Stockholm i april 2017.

Vänsterpress om nazistfiaskot i Göteborg i september 2017. Den sista september hade Nordiska Motståndsrörelsen tänkt göra ett mäktigt framträdande i Göteborg. Av det blev intet.

Vänsterpress om allmänna rösträttens införande i Sverige 1918. Den svenska högern hade länge varit emot allmän rösträtt. I svallvågorna från den ryska revolutionen fick de dock kalla fötter och bytte fot.

Vänsterpress om Palmemordet – juni 2020. Den med spänd förväntan emotsedda presskonferensen där äntligen Palme-mordet skulle få sin läsning, hoppades man, blev ett stort antiklimax.

Recensioner av boken Omprövningar. Svenska vänsterintellektuella i skiftet från 70-tal till 80-tal. Om kända vänsterintellektuella som avsvor sig sina vänsterståndpunkter och hamnade i den borgerliga fållan.

Om Göran Therborns bok Kapitalet, överheten och alla vi andra. Samling recensioner/kommentarer till Therborns viktiga bok.

Underkategorier