Zinovjev

Texter av och om Zinovjev

Om leninismen (socialismen i ett land).

Tal vid öppnande av Kominterns 2:a världskongress 1920. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen".

Inför Kommunistiska internationalens III:e kongress. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (1921).

"Två vägar", ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 2 1920.

När och under vilka förhållanden sovjeter bör organiseras, ur "Kommunistiska Internationalen" nr 3, 1921.

Mitt avskedsbrev, ur "Kommunistiska Internationalen" nr 3, 1921.

Till borgaren Jouhaux, Paris, till borgarna Fimmen och Oudegeest, Amsterdam, ur "Kommunistiska Internationalen" nr 5, 1921.

Till medlemmarna av Rumäniens Socialistiska Parti, till alla klassmedvetna arbetare, ur "Kommunistiska Internationalen" nr 5, 1921.

Med anledning av händelserna i Tjeckoslovakien, ur "Kommunistiska Internationalen" nr 5, 1921.

Den tyska revolutionens problem. Kominterns dåvarande ordförande om Tyskland hösten 1923.

”Den litterära debatten” 1924-25 i svensk kommunistpress. Den längsta artikeln i samlingen är skriven av Zinovjev.

Teser om den kinesiska revolutionen. Artikel från 1927 där Zinovjev för fram sin analys av den kinesiska revolutionen.

Ett minnestal över Plechanov. Artikel från 1919 med anledning av den ryska marxistpionjärens död.

Zinovjevismen och världskommunismens förfall, av Joel Geier. Artikel om Zinovjev och på vilket sätt hans politik underlättade Kommunistiska internationalens stalinisering i mitten av 1920-talet.Huvudmeny