Slavoj Žižek

Texter av och om den slovenske vänsterfilosofen Slavoj Žižek

Till Slavoj Žižeks försvar, av Conrad Hamilton och Matt McManus. Žižek är en mycket kontroversiell filosof som artikelförfattarna försvarar, främst pga hans nyskapande skrifter om dialektik och ideologi. Artikeln är från Jacobin magazine.

Ukraina och det tredje världskriget. Denne färgstarke slovenske vänsterteoretiker intar ofta kontroversiella ståndpunkter. Det gäller inte denna artikel, där han dock plockar fram andra aspekter än de som andra skribenter brukar ta upp.

Apokalypsens ryttare är tillbaka. Förf. argumenterar för ett konsekvent stöd till Ukraina. Och en bojkott av rysk olja och gas skulle inte bara försvåra för Ryssland att kriga, utan även bidra till att rädda klimatet.

Att äta den sista kannibalen. Putin, Trump och Prigozjin har en lättsinnig syn på sanning, demokrati, lag och rätt. Avgörande är vad de själva tycker. Skrupler vad gäller metoderna att genomdriva sin vilja saknas helt.

Bara palestinierna kan rädda Israel. Om Ryssland/Ukraina och Israel/Palestina.

Skiljelinjen går mellan fundamentalister och fredsvänner. Om Hamas-Israel-kriget i oktober 2023.

Våldet mot palestinierna är avsiktligt. Om Gaza-kriget.

Žižek, en häst utan ryttare, av Ludvig Sunnemark. Den egensinnige slovenske filosofen Slavoj Žižek är en kontroversiell debattör och teoretiker, som både risats och rosats. Denna artikel tittar närmare på honom.Huvudmeny