Weber, Henri

Texter av den franske marxisten Henri Weber

Maj -68, en generalrepetition. Bok skriven tillsammans med D Bensaid. En ingående redogörelse för maj-68 i Frankrike. Som ledande medlemmar i en av "vänstergrupperna" hade författarna en ledande roll i själva händelserna och unika inblickar i skeendet. Den politiskt mest djupgående redogörelsen för majrevolten och dess för- och efterspel som finns på svenska.

Staten och övergången till socialismen. Intervju från 1978 med Nicos Poulantzas (publicerad i tidskriften Zenit).

Eurokommunism, socialism och demokrati. Artikel från 1981.

Den sandinistiska revolutionen. Bok från 1983.Huvudmeny