Konst och litteratur

Texter som behandlar konst, litteratur och andra kulturyttringar

Om konst och litteratur, av Marx och Engels. Urval med uppsatser och utdrag ur skrifter om konst och litteratur.

Hatets sånger. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910).

Leo Tolstoj: poet och rebell, av Leo Trotskij. Skriven till Tolstojs 80-årsdag 1908.

Leo Tolstoj, av Vladimir Lenin. Artikeln skriven i mitten av november 1910 med anledning av Tolstojs död.

Om Tolstojs död, av Leo Trotskij. Artikel från 1910.

Litteratur och revolution.Trotskijs klassiska arbete från 1924, samt ytterligare texter om ämnet.

André Breton och surrealismens grundprinciper, av Franklin Rosemont.

Surrealism och marxism – om mötet mellan André Breton och Leo Trotskij i Mexiko, av David Brolin.

Vem var George Orwell?, av Nina Källberg. Om den berömde författaren som bl a skrev om spanska inbördeskriget, och romanerna "1984" och "Djurfarmen".

Marxismen och litteraturen, av Per Meurling. Artikel från 1938. 

Erövrarna, av André Malraux. Klassisk historisk roman om den revolutionära jäsningen och kampen i den kinesiska staden Kanton 1925-26.

Marxism och litteratur, av Terry Eagleton. Om marxistisk litteraturkritik.

Arbetarlitteraturens besiktningsman, av Per-Olof Mattson. Om den danske arbetarförfattarens Martin Andersen Nexøs betydelse och roll för de svenska arbetarförfattarna.

Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär Martin Andersen Nexø. Recensioner av Per-Olof Mattson biografi över den danske arbetarförfattaren Martin Andersen Nexø.

Stalinisten Martin Andersen Nexø - artikelsamling. Den danska arbetarförfattaren var en fanatisk anhängare och försvarare av det stalinistiska Sovjet, vilket dessa artiklar om Moskvarättegångarna illustrerar.

Ken Loach i helfigur, av Phil Hearse. Intervju med den framstående brittiske socialistiske filmskaparen.

Möte med Mankell – författare, socialist, människovän, av Ronnie Celander. Henning Mankell (1948-2015) är en viktig och mycket framgångsrik författare och dramatiker med stort socialt engagemang. Denna artikel om honom är från 1997.

Kvickhet, kristendom och kritik, av Ola Sigurdsson. En introduktion till den marxistiske brittiske litteraturvetaren Terry Eagleton.


Leonardo Padura

Leonardo Padura: Mannen som älskade hundar, av Alan Woods. En utförlig presentation och recension av den kubanske författarens mycket omtalade (och rosade) roman om mordet på Trotskij och hans mördare Ramón Mercader.

Mordet på Trotskij i ny litteratur, av Bertrand M Patenaude. Amerikansk historiker om 2 aktuella romaner, som handlar om mordet på Trotskij. Den ena är den kubanske författaren Leonardo Paduras lovordade "Mannen som älskade hundar".

Trotskij i Kuba, av Samuel Farber. Recension av den kubanske författaren Leonardo Paduras omskrivna historiska roman Mannen som älskade hundar.

Mordet på Trotskij som historisk roman. Två recensioner (publicerade i tidskriften Röda Rummet) om kubanen Leonardo Paduras historiska roman "Mannen som älskade hundar".

Vad kan vi lära av Paduras Mannen som älskade hundar? av Martin Fahlgren. Den kubanske författarens roman om mordet på Trotskij har rest många frågor av historisk och politiskt slag. Här diskuteras flera sådana med utgångspunkt från ett antal recensioner av boken.

Pierre Broué om brytningen mellan Trotskij och Diego Rivera. Läsning av den kubanske författaren Leonardo Paduras historiska roman "Mannen som älskade hundar" har aktualiserat flera historiska frågor, bl a den om Trotskij-Rivera. Vad hände egentligen?

Underkategorier