Radek

Texter av Karl Radek

Socialismens utveckling från vetenskap till handling.

Segerorganisatören Leo Trotskij. Om Trotskijs viktiga roll vid bildandet av Röda armén och under inbördeskriget.

Vår kamrat Rosa  Luxemburgs liv och kamp. I mitten av januari 1919 mördades Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht m fl "spartakister" i Tyskland. Bara ett par dagar senare skrev Radek denna dödsruna.

Storkapitalister, av Radek, Varga m fl. Artikelsamling, publicerad 1928, om det internationella storkapitalet. Tre av artiklarna är skrivna av Radek. Andra artiklar från Marx, Varga m fl.

Världsrevolutionens fråga i den internationella mensjevismens ljus. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (nr 4 1921).

Fallet Levi. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (nr 6 1921).Huvudmeny