Radek

Karl Radek

Socialismens utveckling från vetenskap till handling.

Vår kamrat Rosa  Luxemburgs liv och kamp. I mitten av januari 1919 mördades Rosa Luxemburg, Karl Leibknecht m fl "spartakister" i Tyskland. Bara ett par dagar senare skrev Radek denna dödsruna.

Storkapitalister, av Radek, Varga m fl. Artikelsamling, publicerad 1928, om det internationella storkapitalet. Tre av artiklarna är skrivna av Radek. Andra artiklar från Marx, Varga m fl.

Världsrevolutionens fråga i den internationella mensjevismens ljus. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (nr 4 1921).

Fallet Levi. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (nr 6 1921).Huvudmeny