Alexander Rabinowitch

Texter av den amerikanske historikern Alexander Rabinowitch

Bolsjevikerna kommer till makten. Mycket väldokumenterad, välskriven och levande beskrivning av den ryska revolutionen 1917, från julidagarna till maktövertagandet i oktober. Rabinowitch är professor emeritur i historia på Indiana University, Bloomington. Boken kom i nyutgåva i maj 2017.

Krig eller Fred? Om Brest-Litovsk-förhandlingarna och meningsskiljaktigheterna om dessa på den ryska sidan. Ur författarens viktiga arbete The Bolsheviks in Power (utg. 2007).Huvudmeny