Hillel Ticktin

Texter av den brittiske marxisten Hillel Ticktin

Artiklar om Sovjetunionens natur.

Sovjetsamhällets motsättningar och professor Bettelheim. Kritisk artikel som diskuterar maoisten Charles Bettelheims analys av Sovjetunionen, och hans definition av dess ekonomi (att den var en sorts kapitalism). 

Till Leo Trotskijs försvar. Recension av Services Trotskij-biografi från London Book Club, januari 2010.

Rudolf Bahro: socialist utan arbetarklass. Recension av Rudolf Bahros bok Alternativet.

Recension av Fallet Lysenko — ideologi och vetenskap i Sovjetunionen. Lysenko var en sovjetisk agronom som spelade en stor roll under Stalin-epoken. Han lyckades genomdriva sin egna ovetenskapliga ärftlighetsidéer som norm för det sovjetiska jordbruket.Huvudmeny