John Riddell

Texter av John Riddell

Clara Zetkins kamp för enhetsfronten. Den tyska revolutionären var en konsekvent förespråkare av enhetsfrontstaktik, inte minst för att stoppa fascismen.

Enhetsfrontspolitikens ursprung. Artikel som går igenom bakgrunden till och diskussionerna kring Kominterns antagande av enhetsfrontspolitiken 1921-1922. 

En ”arbetarregering” som ett steg mot socialismen. Artikel som diskuterar begreppet "arbetarregering" och hur Komintern använde det under sin första tid. Har ett tydligt samband med enhetsfrontsdiskussionen i artikeln ovan.

Clara Zetkin och kampen mot fascismen, av John Riddell och Mike Taber. Den tyska kommunisten Clara Zetkin insåg tidigt den fascistiska faran och vad som måste göras för att sätta stopp för denna. Tyvärr så fick hon inte tillräckligt gehör för sina idéer.