John Riddell

Texter av John Riddell

Bakukongressen 1920 förkunnade imperiets slut .I september 1920 hölls på Kommunistiska internationalens initiativ en kongress i Baku, Azerbadjzjan, som samlade antikoloniala aktivister från öst. Denna artikel beskriver kongressen.

Clara Zetkins kamp för enhetsfronten. Den tyska revolutionären var en konsekvent förespråkare av enhetsfrontstaktik, inte minst för att stoppa fascismen.

Enhetsfrontspolitikens ursprung. Artikel som går igenom bakgrunden till och diskussionerna kring Kominterns antagande av enhetsfrontspolitiken 1921-1922. 

En ”arbetarregering” som ett steg mot socialismen. Artikel som diskuterar begreppet "arbetarregering" och hur Komintern använde det under sin första tid. Har ett tydligt samband med enhetsfrontsdiskussionen i artikeln ovan.

Kominterns viktiga vändning 1920-1921. Inledningen till Riddells bok om Kominterns tredje kongress 1921, To the masses (Till massorna). Går igenom händelserna före kongressen, som marsaktionen i Tyskland, utvecklingen i Italien m m.

Partiorganiseringen i Lenins Komintern. Artikel om hur det tidiga Komintern hanterade frågan om demokratisk centralism i de olika sektionerna.

Clara Zetkin och kampen mot fascismen, av John Riddell och Mike Taber. Den tyska kommunisten Clara Zetkin insåg tidigt den fascistiska faran och vad som måste göras för att sätta stopp för denna. Tyvärr så fick hon inte tillräckligt gehör för sina idéer.Huvudmeny