Eric Toussaint

Texter av den belgiske marxisten Eric Toussaint

Kriget om Kongos skatter, av Eric Toussaint och Denise Comanne.

Rwanda och folkmordets finansiärer.

Rwanda - Pengarna bakom folkmordet. Folkmordet i Rwanda 1994 var noga planerat och finansierat.

I stormens centrum: skuldkrisen i den Europeiska unionen. Intervju om den ekonomiska krisen i Europa 2011.

Grekland - jordbävningsresultat i valen. Om valet i Grekland i maj 2012 och det omvälvande resultatet.

Grekland - De första konsekvenserna av kapitulationen. En initierad redogörelse för hur kapitulationen 2015 lotsades genom det grekiska parlamentet och vilka följder detta redan fått och förmodligen kommer att få (ekonomiskt, politiskt, socialt).

Vad bör göras med bankerna? Radikala förslag på radikala förändringar. Artikel av en grupp radikala ekonomer, med olika förslag på åtgärder för att komma tilrätta med bankkriser, sätta stopp för spekulation, etc.

Nicaragua 1979-2019 – Sandinist-revolutionens historia, av Eric Toussaint och Nathan Legrand. Ett bokslut över revolutionens nederlag i Nicaragua.

Den kapitalistiska pandemin, coronaviruset och den ekonomiska krisen. Artikel där Toussaint analyserar coronapandemins inverkan på ekonomin. Hans slutsats är att pandemin inte är orsak utan bara gnistan som förvärrat en pyrande kris.Huvudmeny