Edgar Snow

Texter av Edgar Snow

Röd stjärna över Kina. Detta är Snows klassiska arbete, som i hög grad baseras på intervjuer med Mao och andra kommunistledare under 1936-37. 1:a upplagan av boken gavs ut 1937.

Striden om Asien. Handlar huvudsakligen om Kina (från 1942).

Recension av "Striden om Asien", av Harold R Isaacs.Huvudmeny