Diverse texter

Texter om diverse ämnen

De intellektuellas ansvar, av Noam Chomsky. En klassisk uppgörelse med cynismen och lögnerna inom amerikansk utrikespolitik utifrån exemplen Dominikanska republiken, Kuba och Vietnam. En stridsskrift som fortfarande äger stor giltighet.

Konspirationsteorier- en modern religion, av Farooq Sulehria.

De ungas sexuella kamp, av Wilhelm Reich. En klassisk skrift (från 1932). Reich försökte kombinera marxism och psykoanalys.

Löntagarfonder och arbetarklassen, av Peter Dencik. I mitten av 1970-talet fördes en livlig debatt om "löntagarfonder". Förslaget fick starkt stöd inom den fackliga byråkratin och inom delar av socialdemokratin, men möttes av skepsis i övriga vänstern.

Brytningarnas och genombrottens årtionde. Den nya vänstern och resten av 60-talet, av Göran Therborn. Om den nya vänster som växte fram under 1960-talets andra hälft - en mycket turbulent tid.

Fredsrörelsen och socialismen, av Ken Coates. Artikeln som är från 1985 debatterar (bl med Ernest Mandel) fredsrörelsens betydelse och inriktning.

Förtryck och homosexuell försvarskamp under 1900-talet, av Kent Lindkvist och Karin Moritz. Artikeln är från 1975.

Homosexualitet och homosexuella. Artiklar ur tidskriften Fjärde Internationalen.

Den ”nyliberala” världen – en utmaning för vänstern, av James Petras. Nyliberalismen har bl a inneburit angrepp på "välfärdsstaten", avregleringar, omfattande privatisering av järnvägar, sjukvård, utbildning ...

Vänsterpress om Squid Game 2021. TV-serien Squid Game har på kort tid nått en enorm publik. Men den har också tagits i anspråk för att rikta uppmärksamheten på helt andra saker, bl a en bilarbetarstrejk i Sydkorea.

Underkategorier