Vadim Rogovin

Texter av den ryske historikern Vadim Rogovin.

1937: Stalins år av terror. Inledning.

Stalins Stora terror, föredrag av Vadim Rogovin.

Rättegången mot det ”antisovjetiska trotskistiska centrumet”. Rogovin tar här kortfattat upp det stöd som Moskvarättegångarna fick i väst bland vänsterintellektuella - här främst exemplifierat med den tyskfödde författaren Lion Feuchtwanger.

Förberedelserna inför den första skenrättegången. Redogör för hur man förberedde den 1:a Moskvarättegången som hölls i augusti 1936.

Förberedelserna inför den tredje skenrättegången. Vid denna, den mest omskrivna Moskvarättegången (som hölls i början av 1938), åtalades och dömdes bl a Bucharin, Rykov, Rakovskij och Krestinskij.Huvudmeny