Rosdolsky

Texter av och om Roman Rosdolsky

Det imperialistiska kriget och fredsfrågan, ur FI 3/80 och 1/81.

Arbetarna och fäderneslandet, ur FI 3/80. 

Kapitalets tillkomsthistoria. En mycket grundlig genomgång av Marx' Kapitalet och dess centrala begrepp.

Roman Rosdolsky liv och verk, av Jan Bohlin.Huvudmeny