Paul Preston

Texter av historikern Paul Preston

Stalins ögon och öron i Madrid? Michail Koltsovs uppgång och fall. Det spanska inbördeskriget bidrog till att skapa många sällsamma levnadsöden, en del av dem tragiska. Historien om den sovjetiska journalisten Michail Koltsovs tillhör otvivelaktigt dem.

En man med inflytande. Fallet Louis Fischer. Fischer var en mycket viktig journalist under spanska inbördeskriget. Och han hade kontakter både i den kommunistiska rörelsen och bland ledande politiker i Spanien.Huvudmeny