Nya texter (från de 2 sista månaderna, i tidsordning, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2021-10-27 Jan Czajkowski och Maria Sundvall: Lars Palmgrens brytning med vänstern Han var en engagerad vänsterjournalist med speciellt intresse för Latinamerika. Men revolutionens urartning i Nicaragua och El Salvador fick honom att förlora tron på revolutionen som sådan.
2021-10-26 Burnett Bolloten: Spanska inbördeskriget – Revolution och kontrarevolution (bokutdrag) Kompletterat med kap. 8, om folkfrontspolitiken i dess internationella kontext, och kap. 31 om den sovjetiska personalen i Spanien (militärer, journalister och diplomater).
2021-10-25 Martin Nicolaus: Proletariat och medelklass hos Marx - Hegeliansk koreografi och kapitalistisk dialektik Medelklassen (eller mellanskikten) och dess roll i klasskampen har länge utgjort en stridsfråga när man försöker göra en klassanalys. I denna artikel diskuteras problemet.
2021-10-22 Eric Hobsbawm: Socialismens död Kring 1990 bröt Sovjetunionen och Östblocket samman och man började återupprätta kapitalismen. Även Kina valde den kapitalistiska vägen. Hobsbawm tar en närmare titt på detta.
2021-10-21 Leo Trotskij: Ryssland och världsproletariatet Artikel från 1935 där Trotskij går mot Kominterns påstående att socialismen "slutligt och oåterkalleligt" upprättats i Sovjetunionen.
2021-10-20 Pelai Pagès: Katalonien i krig och revolution, 1936-1939 Nu har 3/4 av denna viktiga bok publicerats. Tillkommit denna gång har bl a kapitel (5-6) som detaljerat behandlar repressionen och rättsväsendet på den republikanska sidan (i synnerhet Katalonien)
2021-10-19 Ernest Mandel: Michail Gorbatjovs oundvikliga fall Gorbatjov försökte reformera den sovjetiska regimen, men misslyckades. I stället tog den öppet prokapitalistiske Jeltsin över.
2021-10-18 Ernest Mandel: Inledning till Kapitalet, tredje bandet Mandel inledning till engelska nyutgåvan av Marx Kapitalet, tredje bandet, som är det band som orsakat mest kontroverser.
2021-10-15 Per-Olof Mattsson: Ett erkännande, till sist! Om Hilding Hagbergs Minnen Artikeln är kompletterad med 2 utdrag ur den f d kommunistledarens bok, det första handlar om Moskvarättegångarna (med kommentarer), det andra är Hagbergs eget "bokslut" över den ryska revolutionen.
2021-10-14 Isaac Deutscher: Två självbiografier Deutscher recenserar två självbiografier av sovjetiska författare, skrivna efter "avstaliniseringen" på 1950-talet,och som beskriver Stalinperiodens Sovjet.
2021-10-12 Lars-Christer Hydén: Peter Weiss – Från individuell revolt till socialistisk revolution Den i Sverige verksamme tyskfödde författaren/dramatikern/konstnären Peter Weiss var betydelsefull inte bara i Sverige, utan internationellt, särskilt i den tyskspråkiga världen.
2021-10-12 Jan Myrdal om Peter Weiss Myrdal gillade inte författaren/dramatikern/konstnären Peter Weiss. Här återges artiklar från 1979, föranledda av olika uppfattningar om konflikten mellan Vietnam och Kampuchea
2021-10-11 Vänsterpress om valet i Tyskland – september 2021 Om det senaste förbundsdagsvalet i Tyskland, som innebar framgångar för socialdemokraterna och De gröna, samt ett stort bakslag för kristdemokraterna
2021-10-08 Conrad Hamilton, Matt McManus: Till Slavoj Žižeks försvar Žižek är en mycket kontroversiell filosof som artikelförfattarna försvarar, främst pga hans nyskapande skrifter om dialektik och ideologi.
2021-10-06 Reiner Tosstorff: En Moskvaprocess i Barcelona. Förföljelserna mot POUM och deras internationella betydelse I oktober 1938 åtalades ett antal ledande poumare, anklagade för högförräderi m m. Rättegången hade drivits fram av kommunisterna, men resultatet blev inte vad dessa räknat med.
2021-10-06 Terence Phelan (Sherry Mangan): Flykten från Barcelona När Franco intog Katalonien i slutet av januari och början av februari 1939 flydde c:a en halv miljon människor till Frankrike under kaosartade förhållanden.
2021-10-05 Max Shachtman: Gav bolsjevismen upphov till stalinismen? Recension av Bertrand D Wolfes bok "Three Who Made a Revolution". Shachtman protesterar mot Wolfes argumentation att stalinismen var en naturlig fortsättning på leninismen.
2021-10-01 Allmänna rösträtten 100 år Om kampen för allmän och lika rösträtt i Sverige. Det stora genombrottet för denna fråga kom efter första världskriget.
2021-10-01 Kjell Östberg om vår demokratis historia Recensioner av en viktig bok om kampen för demokrati i Sverige
2021-09-30 David Broder: De många avskeden till arbetarklassen Har den moderna samhällsutvecklingen gjort den "traditionella" arbetarklassen överspelad för en socialistisk organisation? Broder tycker inte det.
2021-09-29 Timothy Earle: Hur klassamhällen uppstod. Intervju med antropologen Timothy Earle, som visar hur klassamhällen en gång uppstod. Artikel ur Jacobin magazine
2021-09-27 Pelai Pagès: Katalonien i krig och revolution, 1936-1939 (utdrag - hela boken kommer att publiceras senare) Om det spanska inbördeskriget med utgångspunkt från Katalonien, den region där den sociala revolutionen gick längst. Vi får här en unik inblick i ett skeende som är ganska okänt utanför Spanien.
2021-09-27 Paul Le Blanc: Enhetsfrontstaktiken Förf. redogör kortfattat för skillnaderna mellan enhetsfront och folkfront
2021-09-24 Vänsterpress om valet i Norge – september 2021 Det norska stortingsvalet blev en en framgång för vänstern (särskilt partierna Sosialistisk Venstreparti och Rødt) medan högern backade.
2021-09-23 Adam Baltner: Kommunister har byggt en röd fästning i Österrikes andra stad Den kommunistiska lokalavdelningen i Graz har sedan 2 decennier haft framgångar i lokalvalen (med upp till 20% av rösterna). Hur är det möjligt? Denna artikel ger bakgrunden.
2021-09-22 Lambertism i kris Lambertismen är en trotskistisk riktning med centrum i Frankrike. Den har under det senaste årtiondet genomgått en djup kris som hotar hela dess existens. Två artiklar om denna märkliga strömning.
2021-09-21 Stephen Kotkin: Från en klippbrant Ur Kotkins Stalin-biografi om åren 1936-37. Handlar om den stora terrorn och Sovjets utrikespolitik, främst gäller det inbördeskriget i Spanien, men även Kina.
2021-09-20 Manuel Garí: Kubanska dilemman, socialistiska debatter I somras förekom regeringskritiska demonstrationer i Kuba. Denna artikel diskuterar vad dessa stod för och vad som bör göras.
2021-09-17 Vänsterpress om Afghanistan – mitten av september 2021 Talibanväldet konsolideras, men Afghanistan står inför en mängd problem, bl a hotar massvält.
2021-09-16 Gilbert Achcar: USA förlorade i Afghanistan. Men USA-imperialismen försvinner inte Talibanerna besegrade USA, men det innebär inte att USA-imperialismen tänker backa från sitt globala herravälde och att eran av krigföring är över, varnar Achcar.
2021-09-15 Ernest Mandel: Inledning till Kapitalets andra band Andra bandet behandlar "kapitalets cirkulationsprocess", "hopflätningen av kapital, kapitaldelar och vinst". Ibland kallad det bortglömda bandet.
2021-09-13 Per-Olof Mattsson: Angrepp från höger och avfall från vänster Artikelsamling som granskar ett antal "vänsteravfällingar" och f d Folkpartiledaren (nu Liberalerna) Per Ahlmark som ägnade mycket tid åt att kritisera vänsteridéer.
2021-09-13 Martin Fahlgren: Fallet Göran Skytte – Från Mao till Jesus Om en f d vänsterprofil som genomgick en personlig kris och blev kristen reaktionär.
2021-09-10 Joseph Daher: Islamofobin i Europa Under de senaste 20 åren har islamofobi fått allt större spridning. IS, Al Qaida och nu inte minst talibanerna har underlättat för högerpopulister att sprida fördomar mot muslimer i allmänhet.
2021-09-09 Karl Kilbom: Skråförbund eller klassorganisation Hur böra de fackligt-ekonomiska organisationerna byggas. Skrift utgiven av Frams förlag 1920.
2021-09-08 George Novack: Leo Trotskijs bidrag till marxismen Författaren är en amerikansk marxistisk filosof
2021-09-07 Leo Trotskij: Följer sovjetregeringen fortfarande de principer som den antog för tjugo år sedan? Artikel från 1938 där Trotskij tar upp motsättningen mellan de egendomsformer som upprättades av revolutionen, och byråkratins reaktionära politik.
2021-09-06 Richard Jändel: Tillbaka till Barcelona En Spanien-kämpe återvänder till Barcelona efter nära 60 år och blickar tillbaka.
2021-09-03 Vänsterpress om Afghanistan – september 2021 De utländska trupperna har nu lämnat Afghanistan, men en mängd problem återstår: flyktingfrågan och givetvis försörjningen och säkerheten för den afghanska befolkningen, kvinnornas situation ...
2021-09-02 Farooq Sulehria: Islamister är varken anti-imperialister eller fascister Vissa beskriver islamister som anti-imperialister. Andra kallar dem islamistiska fascister. Båda benämningarna är felaktiga menar Sulehria.
2021-09-01 Noam Chomsky: Eliterna utkämpar ett brutalt klasskrig – hela tiden Intervju med den amerikanske radikale socialisten Noam Chomsky i Jacobin, juni 2021.
2021-08-31 Pelai Pagès: Majhändelserna i Barcelona 1937 och deras för- och efterspel (bokutdrag) Utdrag ur en bok om spanska inbördeskriget, skriven med en ovanlig utgångspunkt – Katalonien – den spanska region där den sociala revolutionen gick längst. Författaren är katalansk historiker.
2021-08-30 Marie Nielsen – en dansk revolutionär socialist Om en nyutkommen biografi om en viktig socialistiska pionjär och kvinnokämpe som konsekvent i hela sitt liv stod upp för sina idéer och ideal.
2021-08-27 Vänsterpress om Vänsterpartiet – september 2021 V:s motstånd mot marknadshyror bidrog till att partiet snabbt växte i opinionen. Men nu stundar nya prövningar. Hur tänker V ta itu med dem?
2021-08-27 Gilbert Achcar: Marionetter som har skapats av en utländsk ockupation rasar samman när ockupationen upphör Artikel om talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Tidigare publicerad i Internationalen.

Till webbens startsida