Nya texter (från de 2 sista månaderna, i tidsordning, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2019-01-16 Åke Eriksson: Vänsterns väg till pansarfeminismen Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.
2019-01-16 Ilja Budrajtskis: Hoppet i en hopplös situation Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.
2019-01-15 Leo Trotskij: Demokratiska paroller i Kina (1928) Diskuterar vilken roll demokratiska paroller bör spela under de förhållanden som rådde i Kina i slutet av 1920-talet.
2019-01-14 Ronald Janssen: Härska med ekonomin Artikel ur Jacobin magazine om centralbankernas och framförallt Europeiska centralbankens ökande makt och det hot detta utgör mot demokratin.
2019-01-10 Pips Patroons: Fascism, populism och konservatism Vilka är likheterna mellan fascism, populism och "vanlig" konservatism, och skillnaderna? Varför är det viktigt att skilja mellan dem? Det diskuteras i denna artikel.
2019-01-07 Håkan Blomqvist Från ”inte en man – inte ett öre” till höjd soldatlön Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.
2019-01-07 Andreas Malm: Två kvinnor som visade hur kapitalet behöver kriget Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.
2019-01-07 Kjell Östberg: 200 år av fred och oberoende – varför firar ingen? Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.
2019-01-04 Catherine Samary: Åter till 1989 års revolutioner Tillbakablick till året då Berlinmuren föll och "realsocialismen" började bryta ihop i Östeuropa, en utveckling som kulminerade med Sovjetunionens upplösning 1991. Artikeln från 2010.
2019-01-03 Catherine Samary: Realsocialismens sammanbrott i Östeuropa Två artiklar om utvecklingen i Östeuropa i början av 1990-talet, då det gamla systemet brakade samman och återupprättandet av kapitalismen tog fart.
2019-01-02 J.V. Stalin – bolsjevikernas stålhårde ledare Sovjetisk Stalin-biografi från 1947, som 1972 gavs ut i svensk översättning av förlaget Proletärkultur. Genomsyrad av den Stalin-kult som kulminerade vid denna tid.
2018-12-28 Barry Sheppard: Vad är trumpismen? Artikel från Links, december 2018. Kan Trumps regim verkligen kallas "fascistisk" eller finns bättre definitioner?
2018-12-21 Vänsterpress om ”gula västarna” – Kampen fortsätter? Protesterna i Frankrike har nu pågått i över 5 veckor. De lever fortfarande.
2018-12-20 Vänsterpress om allmänna rösträttens införande i Sverige 1918 Den svenska högern hade länge varit emot allmän rösträtt. I svallvågorna från den ryska revolutionen fick de dock kalla fötter och bytte fot.
2018-12-19 Anders Hagström: Grekland - Andra världskriget slutade i inbördeskrig Om det blodiga inbördeskriget i Grekland, som började under världskriget, men avslutades först 1949.
2018-12-18 Isaac Deutscher: Två revolutioner (1950) Jämför de franska och ryska revolutionerna. Tar även upp den kinesiska revolutionen (som segrade 1949).
2018-12-17 Maxim Gorkij: Nikolaj Lenin – mannen, människan Denna artikel skrev Gorkij 1924, kort efter Lenins död. Detta är originalversionen. I senare upplagor ombearbetades den för att passa in i den i rådande stalinistiska världsbilden.
2018-12-14 Vänsterpress om ”gula västarna” i Frankrike – december 2018 Revolten fortsätter i Frankrike, trots de eftergifter som Macron aviserat
2018-12-13 Pierre Broué: Kommunistiska Internationalen och Andra världskriget Inför och under 2:a världskriget genomgick Komintern skarpa kursändringar, vilka fick stora konsekvenser för världens kommunistpartier. Och 1943 upphörde den att existera efter beslut från Moskva.
2018-12-12 Kari Salminen: Mot liberalismen för folket En finsk recension av boken Svart gryning: Fascismen i Finland 1918-44
2018-12-11 Pia Purra: Rödgardistuppror och frihetskrig Om hur beskrivningen av inbördeskriget i Finland 1918 förändrats med tiden. Från början var det bara den vita sidans version som fick framföras.
2018-12-10 Brittisk vänsterpress om Brexit november-december 2018 Avgörandets stund närmar sig när det gäller att godta eller förkasta det Brexit-avtal som brittiska tories-regeringen framförhandlat. Motsättningarna stora om detta.
2018-12-07 Vänsterpress om ”gula västarna” i Frankrike Från mitten av november har den franska regeringen skakats av omfattande protester, som nära på fått upprorskaraktär.
2018-12-06 Vart är Kina på väg? Gnistans temanummer om Kina (1981) Kring 1980 stod det klart att Kina slagit in på en ny kurs, som avvek avsevärt från den maoistiska. Det medförde en hel del huvudbry för världens maoister, vilket detta är ett exempel på.
2018-12-05 Vänsterpress om Brexit 2018 Det slutliga avgörandet när det gäller Storbritanniens utträde ur EU närmar sig. Fast fortfarande vet man inte om det blir ett "mjukt" eller "hårt" Brexit.
2018-12-03 Göran Therborn: Cuba och den socialistiska revolutionen Artikel från 1967, som huvudsakligen handlar om den gerillastrategi som fransmannen Régis Debray var en viktig talesman för i slutet av 1960-talet.
2018-12-03 Livio Maitan: Viktiga frågor för revolutionen i Latinamerika. Replik till Régis Debray Om Debrays gerillastrategi och kritik av trotskismen
2018-11-30 Martin Fahlgren: Stieg Larsson, Millennium och revolutionen på Grenada Stieg Larsson engagerade sig i Grenadas öde. Han besökte själv ö-riket och skrev åtskilliga artiklar, som nu sammanställts och utgivits på nytt. Här belyser vi detta från olika vinklar.
2018-11-29 Håkan Blomqvist: Stieg Larsson och revolutionen Tidsignal nr 17 är ett specialnummer med Stieg Larsson-artiklar om revolution och kontrarevolution på Grenada. Detta är Håkans introduktion till det hela.
2018-11-28 Alan Wald: Minnen av John Dewey-kommissionen: Fyrtio år efteråt Om de förhör som den s k Dewey-kommissionen höll med Trotskij i Mexiko 1937 angående anklagelserna under Moskvarättegångarna.
2018-11-27 Paul Levi: Vad är brottet: Marsaktionen eller att kritisera den? Levis försvarstal vid centralkommitténs möte 4 maj 1921. Levi hade kritiserats för sin offentliga kritik (i pamfletten "Vår väg") av kommunistpartiets ultravänsteristiska Marsaktion.
2018-11-26 Vänsterpress om mellanårsvalet i USA hösten 2018 Demokraterna vann majoritet representanthuset, men republikanerna behöll makten i senaten. Vad betyder detta i praktiken? Och vilka andra förändringar kan noteras?
2018-11-23 Phil Hearse: Vad är den verkliga orsaken till bränderna i Kalifornien? Artikel om bakgrunden till bränderna i Kalifornien, och varför de blir allt vanligare. Tidigare publicerad i Internationalen.
2018-11-22 René Revol: Moskvarättegångar i Spanien Om de stalinistiska försöken att under inbördeskriget i Spanien iscensätta politiska skenrättegångar av samma typ som de i Moskva under åren 1936-38.
2018-11-21 Debatt om planekonomi Debatt om marknad och planekonomi från tidskriften Röda rummet 2001-2003
2018-11-19 Debatt om Plan och marknad i tidskriften Röda Rummet I denna artikelsamling från 1999-2001 diskuteras frågan om vilken roll marknadsmekanismer kan eller bör ha under bygget av ett socialistiskt samhälle.
2018-11-19 Paul Cockshott & Allin Cotrell: Några invändningar mot marknadssocialism Debatt om marknadskrafternas roll i en planekonomi har diskuteras många gånger och utifrån många utgångspunkter. Denna text kritiserar idén om marknadssocialism.
2018-11-16 Isaac Deutscher: Marxism och icke-våld Deutscher debatterar med pacifister om användning av revolutionärt våld mot bakgrund av Vietnam-kriget

Till webbens startsida