Nya texter (från de 2 sista månaderna, i tidsordning, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2020-01-21 Ernest Germain [= Mandel]: Teorin om ”statskapitalism” (1951) En hel icke-stalinistiska marxister var av den åsikten att Sovjet var statskapitalistiskt. Bland dem jugoslaven Milovan Djilas, vars uppfattning Mandel här polemiserar mot.
2020-01-21 Thomas Meaney: Milovan Djilas – ”En liten gammal farfar” Om den jugoslaviske kommunisten, författaren och debattörens liv och verk.
2020-01-20 Leo Trotskij: Problemen under Sovjetunionens utveckling Förslag till teser i "ryska frågan" från 1931, då Trotskij fortfarande tänkte sig att det skulle gå att reformera den byråkratiska diktaturen.
2020-01-15 Stalinisten Martin Andersen Nexø - artikelsamling Den danska arbetarförfattaren var en fanatisk anhängare och försvarare av det stalinistiska Sovjet, vilket dessa artiklar om Moskvarättegångarna illustrerar
2020-01-15 Per–Olof Mattson: Arbetarlitteraturens besiktningsman Om den danske arbetarförfattarens Martin Andersen Nexøs betydelse och roll för de svenska arbetarförfattarna.
2020-01-15 Per-Olof Mattson: Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär Martin Andersen Nexø Recensioner av Per-Olof Mattson biografi över den danske arbetarförfattaren Martin Andersen Nexø
2020-01-14 Phil Hearse: Måste Labour gå till höger för att trygga sin arbetarbas? Artikel från International Viewpoint som diskuterar varför Labour förlorade valet i december 2019 och hur vänstern ska tackla detta.
2020-01-13 Isaac Deutscher: Ryssland i förändring Under 1950-talet, efter Stalins död, hade Deutscher en optimistisk syn på utvecklingen i Sovjet, vilket denna artikel (från 1957) är ett exempel på
2020-01-10 Anton Jäger: Vi satsade allt på vänsterpopulismen – och förlorade Artikel från Jacobin, hösten 2019, om de vänsterpopulistiska rörelser som växte fram i Europa på 2010-talet. Varför? Och hur gick det?
2020-01-09 Per Nyström: Om historisk materialism Två artiklar där den svenske marxistiska historikern diskuterar den materialistiska historieuppfattningens betydelse för förståelsen av den historiska utvecklingen
2020-01-08 Marcel van der Linden: Statskapitalism – Tony Cliff Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union" som redovisar olika teorier om Sovjets klasskaraktär. Cliff är den främste förespråkaren för uppfattningen att Sovjet var statskapitalistiskt.
2020-01-07 Pierre Broué: Kommunistiska Internationalen 1926-1933 Kompletterat med 3 ytterligare kapitel som behandlar vänster- och högeroppositionen i Komintern, samt hur Stalin & Co stärkte kontrollen över Komintern.
2020-01-03 Max Shachtman: Är Ryssland en arbetarstat? (1940) Den stora terrorn 1936-38, icke-angreppspakten mellan Hitler och Stalin 1939, samt Andra världskrigets utbrott fick åtskilliga marxister, bland dem Shachtman, att ifrågasätta Sovjets klasskaraktär.
2020-01-02 Paul Le Blanc: Rosa Luxemburg och revolutionens aktualitet Handlar främst om Rosa Luxemburgs syn på och förhållningssätt till socialdemokratin
2019-12-20 Vänsterpress om valresultatet i Storbritannien – december 2019 Varför vann Boris Johnsons tories över Corbyns labour? Och vilken framtid kan vi förvänta oss?
2019-12-19 Revolutionen vägrar dö i Mellanöstern och Nordafrika Intervju med Gilbert Achcar från november 2019. Trots nederlag (Syrien, Egypten) uppstår hela tiden nya rörelser i regionen (Sudan, Irak, Libanon). Varför?
2019-12-18 Daniel Tanuro: Villkoren för en ekologisk fackföreningskamp Hur skall arbetarmassorna kunna dras in i kampen mot hotet mot klimat och miljön?
2019-12-17 Daniel Tanuro: Från COP till COP – katastrofen närmar sig Denna artikel skrevs inför FN:senaste klimatkonferens i Madrid
2019-12-16 Marcel van der Linden: Trotskij och teorin om den degenererade arbetarstaten Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union" som redovisar de olika teorier om Sovjets klasskaraktär. Här behandlas Trotskijs teori om "degenererad arbetarstat"
2019-12-13 Den Stora Gruvstrejken i Malmfälten 50 år Artikelsamling ur svensk vänsterpress
2019-12-12 Paul M. Sweezy Finns det en härskande klass i Sovjetunionen? (1978) Under 1970- och 1980-talen diskuterades flitigt Sovjetunionens klasskaraktär. En av de som bidrog med flera inlägg i den debatten var den amerikanske marxistiska ekonomen Sweezy
2019-12-11 Rustem Nurejev: Sovjetunionens kommunistiska partis historia (1938): Partipropagandans förvrängda spegelbild Fram till Stalins död hade SUKP(b):s historia en särställning i skolningen av partimedlemmarna. Denna artikel, baserad på PB-protokoll, ger en inblick i hur Stalin & Co såg på bokens användning
2019-12-10 Isaac Deutscher: Oktoberrevolutioner i ny tappning Deutscher har rykte om sig att vara en konsekvent anti-stalinist och kanske t o m trotskist. Många blir därför förvånade när de får veta att han faktiskt stödde Sovjets invasion i Ungern -56
2019-12-09 Per Nyström: Strindberg som historiker och som författare av historiska dramer August Strindberg var väl förtrogen med den svenska historien och flera av hans dramer hämtade stoff därifrån. Den svenske marxistiske historikern Per Nyström tittar här närmare på detta.
2019-12-06 Clara Zetkin: Resolution om fascismen Antagen av Kommunistiska internationalens exekutivkommitté (EKKI) i juni 1923
2019-12-05 Turkiet och kurderna i Syrien – december 2019 Om kurderna i norra Syrien (Rojava) som står under attack av Turkiets armé.
2019-12-03 Victor Serge: Öppet brev till André Gide Detta brev skrev Serge i maj 1936 med anledning av att Gide tänkte resa till Sovjetunionen dit han blivit inbjuden av Stalin
2019-12-03 Thomas von Vegesack: Den stalinistiska kampanjen mot franske författaren André Gide Nobelpristagaren André Gide inbjöds till Sovjet, men blev besviken över det han såg och hade modet att efteråt också framföra kritik. Det blev inte populärt i vissa kretsar.
2019-12-02 Eric Hobsbawm: Vad har historikerna fått från Karl Marx? Om Marx syn på historien (den historiska materialismen) med mera å ena sidan, och vulgärmarxistiska förvrängningnar av dessa idéer och uppfattningar å den andra.
2019-11-29 Vänsterpress om Chile – november 2019 Kampen fortsätter i Chile
2019-11-28 Vänsterpress om statskuppen i Bolivia – slutet av november 2019 Presidenten Evo Morales har tvingats i exil, men kampen mot högerkuppen fortsätter
2019-11-27 Clara Zetkin: Fascismen (1923) Zetkin var en konsekvent förespråkare för enhetsfronttaktik när det gällde kampen mot fascismen,
2019-11-25 Marcel van der Linden: Statskapitalism – CLR James och Raya Dunayevskaya Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union" som redovisar de olika teorier om Sovjets klasskaraktär som utvecklats alltsedan 1920-talet.
2019-11-25 Raya Dunayevskaya: En analys av den ryska ekonomin Den amerikanska marxisten drog redan i slutet av 1930-talet slutsatsen att Sovjet hade upphört vara en arbetarstat och i stället blivit statskapitalistiskt
2019-11-22 Vänsterpress om klimatet – november 2019 Behandlar diverse frågeställningar som rör klimathotet och hur man tar itu med det.

Till webbens startsida