Tomskij

Texter av Michail Tomskij

Fackföreningsrörelsen i Ryssland, ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 2 1920.Huvudmeny