Edward P Thompson

Texter av och om den brittiske marxisten E P Thompson

Om Althussers kritik av franska kommunistpartiet. Detta är efterskriften till Thompsons uppgörelse med Althusser, boken The Poverty of Theory [Teorins elände].

1700-talets engelska samhälle – klasskamp utan klasser. Thompson är den brittiska arbetarrörelsen främsta historiker.

Tid, arbetsdisciplin och industrikapitalism. Om den brittiska kapitalismens och arbetarklassens framväxt.

Exterminismen som civilisationens sista stadium. E P Thompson var drivande i den brittiska fredsrörelsen. Här diskuterar han kärnvapenrustningarna och dess faror.

Om Edward Palmer Thompson, av Lars Magnusson.Huvudmeny