Tidskriften/FI

Fjärde Internationalen var Socialistiska Partiets teoretiska tidskrift.

Om Moskvarättegångarna, av Kenth-Åke Andersson (ur Lögnens renässans).

Utvecklingen i Sovjet, av Kenth-Åke Andersson, (ur Lögnens renässans).

Om kinesiska revolutionen 1925-27, av Kenth-Åke Andersson, (ur Lögnens renässans).

Den proletära enhetsfronten, av Anders Ekman.

Sovjet mot kapitalism eller socialism?, av E Mandel. Ur FI 1/73.

Stagnation och framsteg inom marxismen. Ur FI 3/73.

Hur araberna drevs ut ur Palestina, av Jon Rothschild. Ur FI 3/73.

Tidskriften Fjärde internationalen om Chile.

Debatt om socialdemokratin. Artiklar av K-Å Andersson, Tom Gustafsson, Håkan Blomqvist, Kjell Östberg, m fl.

Kommunismen och familjen, av Alexandra Kollontaj. Ur FI 5/75.

Trotskism och stalinism i Indokina, av Stig Eriksson.

Marxismen och den nationella frågan, av Michael Löwy.

Artiklar om "den portugisiska revolutionen" på 70-talet.

Om FK (Förbundet kommunist), olika artiklar.

Miljövården och den revolutionära strategin, av Björn Eriksson, Ur FI 2/76.

Om Kfml(r), artiklar från åren 73-81

Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen. Artiklar från 1976-79.

Andra internationalen och den tidiga kvinnorörelsen. Ur FI 1/78.

Fjärde Internationalen 40 år, av Ernest Mandel. Ur FI 1/79.

Lenin, Trotskij och partiet, av Norman Geras. Ur FI 3/80.

Arbetarna och fäderneslandet, av Roman Rosdolsky. Ur FI 3/80.

Det imperialistiska kriget och fredsfrågan, av Roman Rosdolsky. Ur FI 3/80 och 1/81.

Den nationella frågan och den revolutionära rörelsen, av Andres Nin. Ur FI 1/81.

Rättvisa åt Andreu Nin, av Martin Fahlgren. Ur FI 1/81.

Kan Stalins pakt med Hitler försvaras?, av Milton Alvin. Ur FI 1/81.

Om 30-talets folkfrontspolitik, av P Camillier. Ur FI 2/81.

Marxisterna under andra världskriget, av Brian Pearce. Ur FI 2/81.

Folkmakten på Kuba, av Fred Denfert.

Rötterna till konflikten mellan Kina och Vietnam, av Martin Fahlgren. Ur FI 6/82.

Genèveavtalet 1954, av Stig Eriksson. Ur FI 6/82 och 1/83.

Om Falklands/Malvinaskriget (1982). Två artiklar ur tidskriften Fjärde Internationalen.

Kriget och Fjärde Internationalen, av L Trotskij. Ur FI 4/83.

Från Hegels logik till Finlands-stationen i Petrograd, av Michael Löwy. Ur FI 4/87. Diskuterar om Lenins aprilteser från april 1917.

Den ”gröna” ideologin, av Björn Eriksson. Ur FI 2/88.

Tet-offensiven, av Pierre Rousset. Ur FI 3/88.

En vår som aldrig upphör, av Anna Libera. Ur FI 3/88.

Sovjetunionens uttåg ur Afghanistan, av Salah Jaber. Ur FI 3/88.

Den svåra vägen till Fjärde Internationalen, av George Breitman. Ur FI 4/88.

Debatt om Fjärde Internationalens grundande, mellan Getty och Twiss. Ur FI 4/88.

Åren då Fjärde internationalen grundas (1933-38), av Daniel Bensaid. Artikel som behandlar de olika taktiker som diskuterades inom den internationella vänsteroppositionen ("trotskismen") före och efter Fjärde internationalens bildande. Ur FI 4/88.

Om vänsteroppositionen. Innehåller även "De 46' plattform" och en resolution från E Preobrazjenskij om partidemokratin.

Tidskriften Fjärde Internationalen om Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK).

Orsakerna till Fjärde internationalens grundande, av Ernest Mandel. Ur FI 1/89.

Trotskij i Sverige, anteckningar kring en bibliografi av P-O Mattson och Christer Franzén.

Leo Trotskijs aktualitet, av Ernest Mandel. Ur FI 1/91.

Leninism vs stalinism - debatt. En debatt om leninismen och stalinismens eventuella släktskap. Debatten fördes 1991 i FI.

Tidskriften Fjärde Internationalen om Sydafrika (1986-93). Om slutskedet av kampen mot aphartheid-regimen.

Tidskriften Fjärde internationalen om kvinnofrågan. Artiklar publicerade under åren 1977-93. Behandlar många aspekter av kvinnofrågan.

Arbetslöshet och arbetstidsförkortning. Från Fjärde Internationalen -96.

Homosexualitet och homosexuella. Artiklar ur tidskriften Fjärde Internationalen.

Den ”nyliberala” världen – en utmaning för vänstern, av James Petras. Nyliberalismen har bl a inneburit angrepp på "välfärdsstaten", avregleringar, omfattande privatisering av järnvägar, sjukvård, utbildning ...