Preobrazjenskij

Jevgenij Preobrazjenskij

Kommunismens ABCD. En "lärobok i marxism" som Preobrazjenskij skrev tillsammans med Bucharin året efter den ryska revolutionen 1917.

Kommunismens ABCD - 1927 års 2:a (avkortade) upplaga (för oavkortade upplagan se ovan) .

Resolution om partidemokratin, till ryska kommunistpartiets tolfte kongress 1923.

Moral och klassnormer, broschyr från Frams förlag 1927.

Preobrazjenskij och den ursprungliga socialistiska ackumulationen, av Lars Herlitz. Ur Zenit 4-67. Herlitz introducerar P:s syn på "den ursprungliga socialistiska ackumulationen". LH:s artikel följs av utdrag ur P:s bok "Den nya ekonomin".

Preobrazjenskijs syn på den politiska ekonomin efter den maktomvälvningen i Ryssland 1917. Om den bolsjevikiske ekonomens teorier om det socialistiska uppbygget.Huvudmeny