Barry Sheppard

Texter av den amerikanske marxisten Barry Sheppard

Castro angriper trotskismen. Ett svar på Castros tal vid Trikontinental-konferensen i Kuba 1966.

Några kommentarer till debatten om Ukraina. Amerikansk revolutionär marxist ger sin syn på Ukraina och den debatt som fördes om utvecklingen 2014.

Trumpismens uppkomst. Artikel från den australiensiska webbplatsen Links, 6 januari 2017.

Vad är trumpismen? Artikel från Links, december 2018. Kan Trumps regim verkligen kallas "fascistisk" eller finns bättre definitioner?Huvudmeny