Latinamerika

Texter om utvecklingen Latinamerika. Enskilda länder i menyn till vänster.

Den latinamerikanska socialistiska revolutionen, av José Carlos Mariátegui. Utdrag ur text från 1929. Författaren, som av många betraktas som den främste marxisten i Latinamerika, diskuterar karaktären av den kommande revolutionen i Latinamerika.

Urfolksfrågan i Latinamerika, av José Carlos Mariátegui. Artikel från 1929 där den peruanske marxisten diskuterar urfolksbönderna och jordfrågan i Latinamerika.

Antiimperialistisk ståndpunkt, av J C Mariátegui. En av Mariáteguis mest kända texter (från 1929).

José Carlos Mariátegui - Latinamerikansk marxistisk pionjär, av Marc Becker. Peruanen Mariátegui analyserade grundligt den latinamerikanska verkligheten.

Latinamerika — feodalt eller kapitalistiskt?, av Luis Vitale. Denna artikel, från 1966, tog upp den viktiga frågan om de latinamerikanska samhällenas natur. Vitale menade att jordbruket var kapitalistiskt, inte feodalt, vilket ledde till en livlig diskussion.

Deklaration från den första OLAS-konferensen (1967). Konferensen fungerade som en samlingspunkt för den revolutionära vänstern i Latinamerika och slutdeklarationen slog fast en strategisk inriktning för den revolutionära rörelsen.

Den revolutionära vägen för Latinamerika, Röda Häften 13/14 1971. Diskussion om vänsterns strategi och taktik i Latinamerika i slutet av 60-talet, i synnerhet gerillataktiken.

Resolution om Latinamerika från Fjärde internationalens 9:e världskongress (1969)

Che Guevaras sju misstag, av Joseph Hansen. Kritisk analys (från 1969) av Ches misslyckade gerillaäventyr i Bolivia.

Argentina och Bolivia - ett bokslut. Av Hugo Blanco, Peter Camejo, Joseph Hansen m fl. 1969 antog Fjärde Internationalen en politik för gerillakrigföring i Latinamerika. Detta ledde till en hård debatt. Detta dokument är en skarp kritik mot denna inriktning.

Till leninismens försvar - Till Fjärde internationalens försvar. Här försöker E. Germain (= E. Mandel) att försvara majoritetslinjen i debatten ovan.

Gerillarörelser i Latinamerika, av James Petras. Om olika gerillarörelser i Latinamerika under 1960-talet och fram till början av 1970-talet.

Kapitalism och underutveckling i Latinamerika. Historiska studier över Chile och Brasilien, av André Gunder Frank. En "klassisk" bok om Latinamerika (från 1970).

Kapitalism och ”feodalism”(?) i Latinamerika, av Andre Gunder Frank. Om de latinamerikanska samhällenas sociala karaktär: vilken roll spelar feodalismen?

Vem är den omedelbara fienden?, av André Gunder Frank.

Kapitalistisk underutveckling eller socialistisk revolution, av André Gunder Frank. Om de ekonomiska förhållandena och klasstrukturen m m i Latinamerika och om en revolutionär strategi som tar sin utgångspunkt i detta.

Underutvecklingens utveckling, av André Gunder Frank. Om Latinamerikas ekonomi.

Klass, politik och Debray, André Gunder Frank. En kritisk betraktelse av gerillaförspråkaren Régis Debrays avsaknad av analys av Latinamerikas produktions- och klasstruktur, vilket (enl. Frank) leder till en felaktig strategi.

Latinamerika — den långa marschens vägar, av Emir Sader. Om Régis Debrays strategi för revolutionen i Latinamerika ("foco-teorin"). Denna hade mycket stort inflytande i den latinamerikanske vänstern kring 1970.

Neo-imperialismen i Latinamerika, av Anibal Quijano. Artikel från 1971.

Che Guevara – en revolutionär humanist, av Michael Löwy. En bok om Che Guevaras politiska tänkande.

Marxism och religion: befrielseteologins utmaning, av Michael Löwy. Ur FI 1/88.

Marxismen i Latinamerika, av Michael Löwy. Antologi med texter från 1909 fram till 2005. Boken är översatt till flera språk. Har kommit ut i flera upplagor i Latinamerika.

Folkfronten i Latinamerika. Utdrag ur Michael Löwys antologi Marxismen i Latinamerika från 1909 till våra dagar. Innehåller 3 texter.

Castrismen - Latinamerikas långa marsch, av Regis Debray. I denna uppsats (från 1965) formulerar Debray en gerillastrategi som de flesta vänstergerillorna i Latinamerika gjorde till sin från mitten av 1960-talet.

Den revolutionära strategins problem i Latinamerika. I denna artikel (skriven 1965) utvecklar den franske filosofen/journalisten Debray sin syn på gerillakrig ("foco-teorin"), baserad på den kubanska erfarenheten.

Revolution i revolutionen, av Regis Debray. Den franske journalistens berömda studie, som tillkom efter långa samtal med bl a Castro, är ett försök att generalisera erfarenheterna från gerillakampen på Kuba.

Samtal med Régis Debray (1967). Under 1960-talets andra hälft fungerade Debrays skrifter om "foco-teorin" som en mycket viktig inspirationskälla för den revolutionära, "guevaristiska", latinamerikanska vänstern.

Kritik av vapnen 1, av Régis Debray. I denna bok (från 1974) kritiserar Debray den gerillainriktning som han själv var en av de främsta förespråkarna av, bl genom boken "Revolution i revolutionen" från 1967.

Beroende och utveckling i Latinamerika, av Fernando Henrique Cardoso. I sin analys utgår den brasilianska ekonomen Cardoso från Lenins teori om imperialismen.

Vapenkapplöpning i Sydamerika eller?, av Georges Spriet. Brasilien och Venezuela upprustar och även andra länder i Sydamerika ökar sina militärutgifter. Vad håller på att ske? Artikeln från sommaren 2009.

Statskuppen 2009 i Honduras, av Toon Danhieux. Aktuell artikel (sept 2009).

Belägringen av Haiti, av Rachel Cohen och Alan Maas. Om behandlingen av flyktingar från det jordbävningsdrabbade Haiti.

Spanien och det spanska väldet i Latinamerika, av J H Parry. Den spanska kolonisationen av Amerika (La Conquista) inleddes då den italiensk-spanske upptäckaren Christoffer Columbus år 1492 nådde Amerika.

Att återuppbygga vänstern, av Marta Harnecker. Utdrag (med kritiska kommentarer) ur en bok där den välkända latinamerikanska marxisten utvecklar en strategi för vänstern, speciellt i Latinamerika.

Stieg Larsson, Millennium och revolutionen på Grenada, av Martin Fahlgren. Stieg Larsson engagerade sig i Grenadas öde. Han besökte själv ö-riket och skrev åtskilliga artiklar, som nu sammanställts och utgivits på nytt. Här belyser vi detta från olika vinklar.

CIA:s hemliga internationella krig mot vänstern, av Branko Marcetic. Artikel från Jacobin magazine, november 2020. Om "Operation Condor", ett samarbete mellan CIA och latinamerikanska militärdiktaturer för att förtrycka och mörda vänsteranhängare.

Nya högern i Latinamerika, ”campism” och vänstern får sluta vara så ”hipster”, av Federico Fuentes. Detta är ett samtal om läget i Sydamerika 2022 efter valet i Brasilien (där Bolsonaro besegrades), hotet från extremhögern, vänsterns framtidsutsikter m m.

Underkategorier