Serge

Victor Serge

Vad varje revolutionär bör veta om repressionen.

Om tyska revolutionen 1923. Med inledning och presentation av Benny Åsman.

En revolutionärs minnen. Behandlar åren 1901-41. Serge deltog i ryska revolutionen, stödde vänsteroppositionen, deporterades till Sibirien osv. En verklig klassiker.

De senaste "rensningarna" i Sovjet. Den franske revolutionären och författaren om utrensningarna (artikeln från början av 1938).

Om finska revolutionen 1918. Utdrag ur Serges bok Year one of the revolution från 1929, som handlar om den ryska Oktoberrevolutionen.

Den gamle. Den franske författaren och revolutionären tecknar ett varmt porträtt av Leo Trotskij.

Anarkisterna och den ryska revolutionen. Den f d anarkisten gör upp med anarkisternas roll i den ryska revolutionen.

Öppet brev till André Gide. Detta brev skrev Serge i maj 1936 med anledning av att Gide tänkte resa till Sovjetunionen dit han blivit inbjuden av Stalin.

Meningsutbyte om Kronstadt, med Victor Serge m fl. Debatt från amerikanska tidskriften "New International" 1938-39.

Aktivisten som blev diktare, av Per-Olof Mattson. Om Victor Serge.

Victor Serges mästerverk, av Per-Olov Mattson. Om romanen Fallet Tulajev.Huvudmeny