Nicos Poulantzas

Texter av och om Nicos Poulantzas

Fascismen och arbetarklassen. Utdrag ur författarens arbete "Fascism & diktatur", som behandlar relationerna mellan arbetarklassen (och dess organisationer) och fascismen utifrån exemplet Tyskland.

Politisk makt och sociala klasser. Bok från 1968 (svensk upplaga 1970).

Diktaturernas kris. Portugal, Grekland, Spanien. I mitten av 1970-talet föll samtliga diktaturer i Sydeuropa. I samtliga skedde en folklig radikalisering, men f ö fanns stora olikheter.

Om samhällsklasser. Artikel från 1973, ursprungligen publicerad i tidskriften New Left Review. 

Staten och övergången till socialismen. Intervju från 1978 gjord av Henri Weber (publicerad i tidskriften Zenit).

Den moderna kapitalismens klasstruktur. Boken från 1974 (sv. upplaga 1977).

De politiska partierna och marxismens kris. Intervju med Nicos Poulantzas från 1979.

Marxismen och den politiska teorin i dagens Frankrike. Poulantzas, som tillhörde den s k Althusserskolan, är idag en viktig inspirationskälla för åtminstone vissa strömningar i grekiska Syriza och spanska Podemos.

Poulantzas' politiska teori – en kritik, av Kaj Sköldberg. En kritisk granskning av av boken Politisk makt och sociala klasser.

Debatt om den kapitalistiska staten. I denna debatt deltar Nicos Poulantzas (tillhör den s k Althusser-skolan), Ralph Miliband (marxistisk statsvetare) och Ernesto Laclau (en av den moderna vänsterpopulismens pionjärer).

Föregångaren Nicos Poulantzas, av Ellen Meiksnins Wood. Meiksins Wood menar att Poulantzas beredde vägen för "postmarxismen" och "vänsterpopulismen" i Ernesto Laclaus tappning som spelar stor roll i t ex spanska Podemos.Huvudmeny