Böcker om Stalin

Böcker om Stalin

Stalin. En kritisk studie över bolsjevismen, av Boris Souvarine.

Stalin. Deutschers klassiska Stalin-biografi.

Samtal med Stalin, av Milovan Djilas. Djilas ingick i det jugoslaviska kommunistpartiets högsta ledning och i den rollen besökte han Sovjetunionen och konfererade med Stalin (de första besöken skedde under befrielsekriget och det sista omedelbart före brytningen mellan Jugoslavien och Sovjetunionen 1948).

Stalin del 1, av L Trotskij. Första delen av Trotskijs (ofullbordade) Stalin-biografi.

Stalin del 2, av L Trotskij. Andra delen av Trotskijs (ofullbordade) Stalin-biografi.

Stalin, av Sergej Dmitrievsky. En kontroversiell Stalin-biografi.

Stalin - Bolsjevismens väg från leninism till stalinism, av Anton Karlgren. En klassisk svensk Stalin-biografi från 1942.

Ryssland efter Stalin. Del 1 – Bokslut över en era, av Isaac Deutscher. Boken gavs första gången ut på engelska 1953.

Stalin och stalinismen, av Roy Medvedev. Bok från 1981.

J.V. Stalin – bolsjevikernas stålhårde ledare. Sovjetisk Stalin-biografi från 1947, som 1972 gavs ut i svensk översättning av förlaget Proletärkultur. Genomsyrad av den Stalin-kult som kulminerade vid denna tid.

Recension: Deutschers Stalinbiografi. Recension från 1949 av den amerikanske trotskisten George Breitman.

Recension: Anders Carlssons försök att ärerädda Stalin. Av Per-Olof Mattsson. Recension av boken Resa in i det okända av f d ordföranden i Kommunistiska Partiet, Anders Carlsson.

Recension: Resa in i Stalins värld, av Martin Fahlgren. Om Anders Carlssons bok Resa in i det okända. Detta är en kraftigt utvidgad version av den recension som tidigare publicerats i tidskriften Röda Rummet.Huvudmeny