John G Wright

Texter av den amerikanske trotskisten John G Wright

Sanningen om Kronstadt. Artikel från februari 1938 där Wright går igenom bakgrunden till upproret och händelseförloppet innan bolsjevikerna slog ner det. 

En Stalin-biografi. Tidig recension av Trotskijs Stalin-biografi. Författaren var själv översättare av flera av Trotskijs verk.Huvudmeny