Max Eastman

Texter av Max Eastman

Om Trotskij.  Översättarens förord till amerikanska utgåvan av Trotskijs Ryska revolutionens historia.

En som överlevde. En rysk revolutionärs upplevelser, av Alexander Barmine. Förord av Max Eastman.

Moskvaprocessernas innebörd. Eastman stödde aktivt den ryska revolutionen och lärde känna de bolsjevikiska ledarna i Sovjet. Den stalinistiska urartningen gjorde honom dock alltmer kritisk.