A Kollontaj

Texter av och om Alexandra Kollontaj

En sexuellt emanciperad kommunistisk kvinnas memoarer. Kollontajs självbiografi.

Kvinnans kamp för frigörelse.

Kvinnan och familjen.

Kvinnans kamp för politiska rättigheter.

Kommunismen och familjen. Ur FI 5/75.

Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen. En klassisk föreläsningsserie som Kollontaj höll vid Svedlov-universitetet under april-juni 1921.

Arbetaroppositionen. Arbetaroppositionen, som bildades 1920, kritiserade centraliseringen av ekonomin och bristen på partidemokrati. Denna skrift är dess viktigaste dokument.

Kollontaj och kvinnoförtryckets historia, av Jacqueline Heinen.

Madame Kollontay om Moskvadomarna. Artikel ur tidningen Veckojournalen 1937, där Alexandra Kollontaj intervjuades om Moskvarättegångarna.