Sheila Fitzpatrick

Texter av och om Sheila Fitzpatrick

Ur folkets led: Nomenklaturan. Hur växte makteliten fram i Sovjet efter revolutionen 1917 och vad hade den för social bas? Sådana frågor är mycket viktiga för en förståelse av Sovjets utveckling.

Andrej Platonov och revolutionens svarta visioner. Om de sovjetiska författarna Andrej Platonov och Igor Sats, som i likhet med många andra författare råkade i onåd under slutet av 1930-talet. Båda överlevde dock Stalin-epoken.

Vad blev det kvar. Om några nya böcker om den ryska revolutionen.

Var den ryska revolutionen ett misslyckande? Tankar om hundraårsminnet. Ett försök till ett bokslut över Oktoberrevolutionen.

Om Stephen Kotkins Stalin-biografi. Recensioner av de två första delarna.

Stalins närmaste krets. Inledning till boken On Stalin’s Team.

King´s Cross-stationen. Recension av bok som handlar om Lenins tid i London. "Gnistan som tände revolutionen". I London (1902-05) slipade Lenins sina politiska idéer.

Självhärskaren Stalin? – Sovjetisk vardagspolitik på högsta nivå, av Anders Björnsson. Recension av Fitzpatricks senaste bok On Stalin’s Team.

Sheila Fitzpatrick, en förnyare av sovjetstudierna, av Johan Öberg. Historikern Sheila F är en viktig pionjär när det gäller moderna sovjetstudier, till stor del baserade på arkivforskning.