Ted Grant

Texter av den brittiske marxisten Ted Grant

Lärdomar av Spanien, av Ted Grant och Ralph Lee. Detta är en inledning som skrevs 1938 till en brittisk utgåva av Trotskijs viktiga skrift "The Lessons of Spain - The Last Warning" (Lärdomar av Spanien).

Kommunistiska internationalens uppgång och fall. Artikel skriven kort efter upplösningen av Komintern (juni 1943).