Karol K S

Texter av den polsk/franske författaren K S Karol

Castros Kuba. Ger en välskriven och initierad framställning av den kubanska revolutionen fram till början av 1970. Huvuddelen av boken behandlar utvecklingen efter revolutionens seger (1959), men det andra kapitlet, ”Kommunisterna och revolutionen”, ger en läsvärd historisk bakgrund till den kubanska revolutionen.

Den andra kommunismen (utdrag). Denna bok skrev Karol efter ett längre Kina-besök 1965, där han på plats studerade det "nya Kina" och dess historia. Utdragen rör främst den tidiga kommunistiska rörelsen 1925-28.

Familjen Althussers tragedi. Artikel från 1980 om Louis och Hélène Althussers tragiska öde.

Det polska kommunistpartiets tragedi. Intervju med Isaac Deutscher.

Makt och opposition: Texter från Il Manifesto’s östeuropakonferens 1977. Med bidrag från Rossana Rossanda, K S Karol, Charles Bettelheim och Louis Althusser m fl.